Grand 28.401 a Tisk ve Windows verze 28.400

V souvislosti s výměnou komunikačního SSL certifikátu EET od 10.09.2018 byla do programu doplněna validace, zda byl SSL certifikát vystaven důvěryhodnou certifikační autoritou.

Při tisku do PDF souboru je možné zadat heslo, kterým bude PDF chráněno. Pro tuto funkčnost je zapotřebí aktualizovat i program DOSPrint a Tisk ve Windows.

V síťové verzi je zrychleno načtení údajů do účetního dokladu při zaúčtování pohledávek, závazků, hotovostních dokladů, výdeje a příjemek.

Je doplněn import faktur ve formátu XML programu Pohoda.

Do přiznání DPH a přehledu účetních dokladů v části Finance je doplněn uživatelský filtr.

Program byl aktualizován na nový formát bankovního výpisu ČSOB ve tvaru CSV.

Chcete-li uvést období do názvu XML souborů (pro přiznání DPH, kontrolní hlášení, přehled pro OSSZ a další), zapněte si v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí, dále tlačítko Další volbu pro zahrnutí období do názvu.

Grand a EPodani verze 28.300

Je upraven XML datový soubor Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku (NEMPRI) na formát platný od června 2018. Formát se mění v souvislosti se zavedením dávky Dlouhodobé ošetřovné. Používáte-li k odesílání datového souboru na OSSZ program EPodani, taktéž si jej aktualizujte na verzi 28.300.

Výplatní pásky je možné uložit jednotlivě do PDF pro každého zaměstnance zvlášť. Ve formuláři těsně předcházejícímu tisku (kde se např. volí počet kopií nebo tisková sestava) je doplněna volba, zda vytvářet PDF jednotlivě.

Kvůli GDPR byl v personalistice a tisku osobního listu byl změněn nadpis údaje "Národnost" na "Státní příslušnost".

Používáte-li v seznamech filtrování záznamů, můžete klávesou ALT+F spustit filtrováním dle hodnoty v aktuálním řádku a sloupci.

Pro zvýšení bezpečnosti pro přihlašování do programu lze zvolit, zda se zadává pouze heslo (stávající stav), nebo jméno a heslo, případně zkratka a heslo. Změnu nastavení provedete v menu Konec - Nastavení programu - Obsluha programu - Nastavení.

Grand a Tisk ve Windows verze 28.200

Otcovská - vztah k minimálnímu základu ZP - u otcovské dávky je zapotřebí zaměstnance přihlásit ke dni začátku otcovské (rodičovské dovolené) u zdravotní pojišťovny kódem M a ke konci odhlásí kódem U.

Převod základu zálohové daně lze provést i na jiný než hlavní pracovní poměr.

K ELDP doplněna uživatelská poznámka, v seznamu ELDP lze voliteně řadit, filtrovat a tisknout kontrolní sestavu.

Do menu Doklady - Evidence DPH - Nedaňové doklady byl doplněn uživatelský filtr.

V sestavě hlavní knihy a účtu program volitelně vytvoří tzv. dopočítaný protiúčet.

Do vzájemných zápočtů lze importovat výpisy z GoPay ve formátu XML.

Je možné rychle vytvořit zápočet přímo ze seznamu pohledávek nebo závazků.

Oprava - v případě storna hotovostní úhrady faktury novým dokladem se zápornou částkou nebyly pro EET uvedeny také záporné základy daně a DPH, protože program považoval zápornou úhradu za chybu.

Grand a Tisk ve Windows verze 28.100

Do programu je doplněna část pro dokladovou inventarizaci účtů. Podrobnosti naleznete v rozdílové PDF příručce.

Do složky mzdy pro převod základů zálohové daně při souběhu mezd je doplněn vzorec pro automatický převod částek na hlavní pracovní poměr.

Do předkontací je doplněn vzorec a nastavení pro uvedení souhrnné částky vyúčtovaných záloh v účetním dokladu konečné faktury.

V účetním dokladu je možné u faktur a hotovostních dokladů účtovat tržby a náklady po jednotlivých položkách uvedených na primárním dokladu.

Oprava - při kopii faktury v cizí měně, která byla na konci předchozího roku přeúčtovaná jiným kurzem, se tento kurz přenesl i do nově kopírovaného dokladu.

Grand verze 27.400

Bylo aktualizováno nastavení pro Přehled zdravotního a sociálního pojištění OSVČ (menu Daně-Vyúčtování pojistného) za rok 2017.

Tato aktualizace je poslední k verzi 27.

Grand verze 28 rozeslán

Ke dnešku byly vyřízeny všechny objednávky aktualizace programu Grand 28 pro rok 2018.
Pokud jste objednali elektronické dodání a nepřišel vám mail s instalačními údaji, podívejte se do spamu, případně se ozvěte.

Grand verze 27.300

Bylo doplněno dvoustránkové prohlášení poplatníka pro rok 2018.

Aktualizován tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o srážkové dani.

V žádosti o nemocenskou dávku se vyloučené doby u omluvených absencí automaticky zaokrouhlují na celé dny dolu.

Upraven export statistiky mezd pro Treximu - některé složky prémií/odměn je možné uvést do PONEPRAV, proplacení dovolené se neuvádí do MP.NAHRADY a do MI.HRMZDY. Počty zaměstnanců jsou na 2 desetinná místa.

U přiznání DPH se ručně zadané hodnoty ukládají do databáze zvlášť ke každému období.

Byly doplněny kódy přenesené DPH platné od 1.7.2017 (1a, 3a, 4a, 6, 7)           

Aktualizován VDOS.

Zálohu dat je možné chránit zašifrováním.

Doplněn uživatelský filtr v přehledu platebních operací.

EPodání 27.300

  • Komunikace s portálem VREP je změněna na protokol TLS 1.2, který lépe zabezpečuje šifrovanou komunikaci. Úprava splňuje požadavek ČSSZ na povinné použití tohoto protokolu od ledna 2018.

EPodání - postupné ukončení provozování protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 v prostředí IKR ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila informaci o ukončení podpory komunikačního protokolu TLS 1.0 a TLS 1.1, který je používán programem EPodání. Jeho aktualizovaná verze připravená pro nový protokol TLS 1.2 bude uživatelům uvolněna ke stažení v druhé polovině září 2017.

Grand verze 27.200

Zákonem číslo 170/2017 Sb. došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 17 004 Kč na 19 404 Kč, na třetí a další z 20 604 Kč na 24 204 Kč. Zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny. Nové hodnoty se poprvé použijí ve mzdách za červenec.

Máte-li několik bankovních účtů u různých bank, u kterých používáte elektronické bankovnictví a import bankovních výpisů do GRANDu, můžete ve firemních údajích (menu Konec - Firemní údaje - Bankovní účty) zadat parametry pro import výpisů zvlášť pro každý bankovní účet.

Do číselníku dlouhodobého majetku byly doplněny odpisové sazby pro nehmotný dlouhodobý majetek v délce odpisu 18, 36, 60, 72 měsíců. Program u tohoto způsobu odpisování nedokáže pracovat s technickým zhodnocením, opravou ceny a také přerušit odpisování.

Číst dál: Grand verze 27.200

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8