Bylo aktualizované nastavení pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění OSVČ (menu Daně) za rok 2023. U sociálního pojištění se pro výpočet zálohy na rok 2024 stále uplatňuje sazba 50% z daňového základu. Sazba 55% se použije až v konečném přehledu za rok 2024.

Pro daň z příjmu OSVČ za rok 2023 lze uplatnit dary ve výši až 30% ze základu daně.

V podvojném účetnictví je při zápisu faktury vydané umožněno zadávat samostatně datum účtování obdobně, jako je tomu u faktur přijatých. Volbu zapnete v menu Doklady - Faktury vydané - Nastavení. Při tomto nastavení bude zjišťován obrat pro plátcovství DPH dle tohoto data.

Byl upraven import bankovních výpisů z KB ve formátu CSV, do něhož banka nově vložila další sloupec.

V rozdílové příručce naleznete popis, jak zadat konečnou fakturu s odpočtem záloh u plnění, v němž došlo v roce 2024 ke změně sazby DPH.

Dále zde naleznete návod, jak vypnout opakované upozornění Windows na spuštění programu WINPROC.EXE v případě, že je GRAND instalován na síťovém disku jiného počítače.

Program Tisk ve windows obsahuje aktualizované prohlášení poplatníka pro rok 2024.