Demoverze je plně funkční program, který pouze každou stránku znehodnotí přeškrtnutím.

  [8 MB]

Upozornění pro stávající uživatele placené verze - pro opětovné stažení instalátoru plné verze DOSPrintu použijte odkaz z mailu, který jste obdrželi po úhradě DOSPrintu společně s trvalým registračním klíčem, případně se obraťte se žádostí o jeho zaslání na dodavatele.

Při prvním spuštění programu DOSPRINT.EXE zapněte zachytávání portu (obvykle LPT1) a nastavte kódovou stránku (nejčastěji LATIN II), případně proveďte počáteční nastavení výstupní tiskárny a podobně.

Doporučení: Pokud to DOS aplikace umožňuje, zvolte v ní tisk na jehličkovou tiskárnu, přestože ve skutečnosti používáte laserovou nebo inkoustovou. Je to z důvodu snazšího rozpoznání řídících kódů (například pro přepínání písma v sestavě).

Pokud by program špatně tisknul znaky s národní diakritikou, změňte kódovou stranu (zakroužkováno v obrázku níže).

Při dalším spuštění počítače se DOSPrint zobrazí pouze jako ikona na liště úloh (na obrázku níže je ikona v červeném kroužku). Pokud by v nastavení DOSPrintu nebylo zapnuto automatické spuštění při startu počítače, budou textové soubory v zadaném adresáři pouze shromažďovat či přepisovat, aniž by byly vytištěny.

 

Pokud by se zachytávání portu neosvědčilo, nebo bylo výhodnější z DOS aplikace ukládat tiskový výstup do souboru, můžete provést nastavení DOSPrintu dle následujícího popisu.

Příklad nastavení při ukládání tiskového výstupu do souboru

Například chcete DosPrint používat pro tisk z účetního programu. Ten bude ukládat textové soubory k vytištění do adresáře C:\MOJEUCTO\TISK tak, jak ukazuje následující obrázek.

Po instalaci a spuštění DosPrintu budete vybídnuti k zadání adresáře (v našem případě C:\MOJEUCTO\TISK).

Pokud by program špatně tisknul znaky s národní diakritikou, změňte kódovou stranu.