Program je určen k elektronickému podávání ELDP, přihlášek k nemocenskému pojištění OSSZ a měsíčního přehledu zaměstnavatele pomocí portálu VREP. Používá se i pro zpracování elektronických neschopenek.


 


Návod ke kompletní instalaci

Soubor SETUP.EXE, který si stáhnete z této stránky, uložte do pomocného adresáře. Poté jej spusťte. V instalačním programu zvolte pevný disk a adresář shodný s programem Tisk ve Windows (standardně C:\GRAND). Pak opakovaným stiskem tlačítka Další potvrďte všechny obrazovky.

Při prvním spuštění budete vyzváni k založení databáze, instalaci certifikátů, zadání identifikačních údajů uživatele a kontrole nastavení.

Pro komunikaci s portálem VREP je nutné instalovat svůj podpisový certifikát. Certifikát vydává k tomu pověřená instituce (například Česká pošta). Certifikát je datový soubor a do počítače jej nainstalujete tak, že na něj například v Průzkumnikovi poklepete. Tím se spustí dialog, v němž stisknete tlačítko Nainstalovat certifikát a instalaci dokončíte běžným způsobem.