DOSPrint verze 4.1

- Program pracuje z hlediska zachytávání portu se systémovým i lokálním souborem AUTOEXEC.NT.
- Uživatelským nastavením obrázků v nastavení DOSPrintu lze zajistit tisk obrázků (například razítka s podpisem) dle výskytu textu v sestavě.  Podrobnější popis naleznete v nápovědě v kapitole "Uživatelsky definovaný tisk obrázku" nebo zde Uživatelsky definovaný tisk obrázku.
- Ovladač pro zachytávání portu se volitelně natahuje do horní paměti.
- Oprava - při současném nastavení rozměru i orientace stránky nebylo jedno z nich vykonáno.

DOSPrint verze 4.00

 • Při vstupu do nastavení není nutné povolovat spuštění programu. Vyšší práva jsou vyžadována až při uložení nastavení jen v případě, pokud je to potřeba.
 • Při automatickém uložení PDF souboru pojmenovaného číslem nebo datem je možné zadat prefix jména.
 • Odstraněny menší nedostatky.

DOSPrint verze 3.98

 • U Windows 8 a 10 nejsou při větší aktualizaci převzata veškerá nastavení z předchozího stavu operačního systému. Tím se může stát, že po aktualizaci přestane fungovat zachytávání portu LPT, které je obvykle spouštěno v systémovém souboru AUTOEXEC.NT. Proto DOSPrint 3.98 při startu ověřuje, že je systémový soubor AUTOEXEC.NT správně nastaven a pokud není, uživatele na to upozorní a navrhne nápravu.

DOSPrint verze 3.97

 • Po aktualizaci Windows ze dne 10.08.2016  může dojít k zablokování tisku z DOSPrintu v případě, že se tiskne na jinou, než výchozí tiskárnu.  Zablokování se projevuje tak, že se  vytiskne jeden, dva dokumenty a pak přestane tisk z DOSPrintu fungovat. Příčinou je zřejmě problematická úprava správce tisku Windows. V této aktualizaci DOSPrintu je chyba správce tisku windows vyřešena.

DOSPrint verze 3.95

 • Program podporuje tisk souborů z programů vytvořených pomocí PCFandu.
 • Oprava - nebylo možné tisknout soubory s kódovou stránkou 1250.

DOSPrint verze 3.9

 • Je umožněno rychlé přepínání mezi běžnou a PDF tiskárnou.
  Změnu provedete volbou v rozbalovacím menu ikony DOSPrintu na liště úloh nebo i vámi určenou klávesovou zkratkou přímo z DOS aplikace.
 • Při volbě výstupní tiskárny Generic/text only se vstupní soubor nebo obsah portu přenese přímo do ovladače tiskárny včetně všech řídících kódů.
  Této vlastnosti můžete využít například při tisku na jehličkové a pokladní tiskárny, kdy bude předán i povel pro odříznutí papíru.
 • Je upraveno zachytávání portu, aby u některých DOS aplikací nedocházelo k dlouhému čekání na tisk.
 • Byla doplněna podpora pro tisk z editoru T602.
  Součástí instalace je definice tiskárny pro T602 v souboru DOSPRINT.DST, který si překopírujete do adresáře s editorem T602.
  V T602 pouze změníte tzv. DST zařízení na DOSPRINT.DST.
 • Jeden dokument je možné vytisknout vícekrát - v nastavení pro zachytávání portu i u každého adresáře se soubory k tisku je možné určit počet kopií.
 • Lze elektronicky podepisovat PDF dokumenty vytvořené pomocí PDF vestavěné tiskárny DOSPrintu.
  Pokud vlastníte elektronický podpisový certifikát, můžete podpisem zabezpečit pravost a nezměnitelnost dokumentu.
  Elektronické podepsání je podmínkou pro uchování PDF účetních souborů (například faktur) bez nutnosti je fyzicky tisknout.
  Dále je možné podepsat i PDF soubory, které vznikly zcela nezávisle na DOSPrintu, pokud PDFka uložíte do adresáře, který si k tomuto účelu zvolíte a který zadáte i do příslušného nastavení v DOSPrintu.
  Elektronický podpis PDF je za příplatek 50% pořizovací ceny (u licence na jeden počítač to je 250 Kč) a vyžaduje nový registrační klíč.

DOSPrint verze 3.7

 • Pomocí řídícího kódu je možné tisknout čárové kódy.
 • Doplněny parametry pro nastavení výchozí hustoty písma a orientaci stránky při použití PRNFILE.EXE.
 • Opraven konflikt při zadání tiskárny v adresáři se soubory k tisku se současným zadáním PDF tiskárny v hlavním nastavení.
 • Přibyla volba pro odstranění prázdných řádků na konci souboru.

DOSPrint verze 3.6

 • Doplněno řízení oboustranného tisku pomocí řídících kódů.
 • Při nastavení dvojité šířky písma je respektován aktuální počet znaků na palec.
 • Zachytávání portu doplněno o možnost nastavit velikost zásobníku. Volba je užitečná v případě, kdy při tisku vícestránkového dokumentu dojde u některých DOS aplikací po vytištění několika stran k chybě "Buffer Overflow". Zkušebně zvětšete velikost zásobníku na hodnotu 32kB. DOS aplikaci ukončete a znovu spusťte. Pak vyzkoušejte, zda úprava pomohla.

DOSPrint verze 3.5

 • Doplněna volba pro reaktivaci okna, které bylo aktivní před tiskem.
 • Opraveno načítání registračních údajů při spuštění z jiného disku.
 • Vyřešen problém se zachytáváním portu při instalaci DOSPrintu do adresářů s dlouhým jménem.

DOSPrint verze 3.4

 • Program je podepsán certifikátem.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8