DOSPrint verze 3.6

  • Doplněno řízení oboustranného tisku pomocí řídících kódů.
  • Při nastavení dvojité šířky písma je respektován aktuální počet znaků na palec.
  • Zachytávání portu doplněno o možnost nastavit velikost zásobníku. Volba je užitečná v případě, kdy při tisku vícestránkového dokumentu dojde u některých DOS aplikací po vytištění několika stran k chybě "Buffer Overflow". Zkušebně zvětšete velikost zásobníku na hodnotu 32kB. DOS aplikaci ukončete a znovu spusťte. Pak vyzkoušejte, zda úprava pomohla.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8