DOSPrint verze 3.9

 • Je umožněno rychlé přepínání mezi běžnou a PDF tiskárnou.
  Změnu provedete volbou v rozbalovacím menu ikony DOSPrintu na liště úloh nebo i vámi určenou klávesovou zkratkou přímo z DOS aplikace.
 • Při volbě výstupní tiskárny Generic/text only se vstupní soubor nebo obsah portu přenese přímo do ovladače tiskárny včetně všech řídících kódů.
  Této vlastnosti můžete využít například při tisku na jehličkové a pokladní tiskárny, kdy bude předán i povel pro odříznutí papíru.
 • Je upraveno zachytávání portu, aby u některých DOS aplikací nedocházelo k dlouhému čekání na tisk.
 • Byla doplněna podpora pro tisk z editoru T602.
  Součástí instalace je definice tiskárny pro T602 v souboru DOSPRINT.DST, který si překopírujete do adresáře s editorem T602.
  V T602 pouze změníte tzv. DST zařízení na DOSPRINT.DST.
 • Jeden dokument je možné vytisknout vícekrát - v nastavení pro zachytávání portu i u každého adresáře se soubory k tisku je možné určit počet kopií.
 • Lze elektronicky podepisovat PDF dokumenty vytvořené pomocí PDF vestavěné tiskárny DOSPrintu.
  Pokud vlastníte elektronický podpisový certifikát, můžete podpisem zabezpečit pravost a nezměnitelnost dokumentu.
  Elektronické podepsání je podmínkou pro uchování PDF účetních souborů (například faktur) bez nutnosti je fyzicky tisknout.
  Dále je možné podepsat i PDF soubory, které vznikly zcela nezávisle na DOSPrintu, pokud PDFka uložíte do adresáře, který si k tomuto účelu zvolíte a který zadáte i do příslušného nastavení v DOSPrintu.
  Elektronický podpis PDF je za příplatek 50% pořizovací ceny (u licence na jeden počítač to je 250 Kč) a vyžaduje nový registrační klíč.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8