DOSPrint verze 3.1

  • Byly doplněny řídící kódy pro přímé směrování PDF výstupu do souboru, mailu, formuláře a prohlížeče.
  • Automatické spuštění převedeno z registru do menu Start - Programy - Po spuštění. Původní spuštění ze sekce Run registru zůstalo zachováno.
  • Doplněno automatické odsazení okrajů při tisku do PDF interním ovladačem PDF.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8