Program byl upraven pro snadnější použití ve Windows 7 a Vista. Při vstupu do nastavení je vyžádáno potvrzení o spuštění aplikace vyžadující práva k nastavení systému.

Nápověda byla předělána do formátu html.