V Tisku ve Windows byl aktualizován formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání pro ČSSZ. Jsou zde doplněny především údaje pro Úřad práce, které se vyplňují zejména při ukončení pracovního poměru. Pro tisk tohoto formuláře při ukončení používejte novou nabídku menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojištění - Oznámení o ukončení zaměstnání, kde bude vypočten i průměrný čistý měsíční výdělek, který jste doposud uváděli v tiskopisu pro Úřad práce.

Od dubna 2022 se zvyšuje životní minimum z 3.860 Kč na 4.250 Kč. Částka má vliv na výpočet srážek ze mzdy. Zvýšená hodnota se použije poprvé u dubnové mzdy a program si ji nastaví automaticky.

Byl mírně upraven výpočet paušální náhrady nákladů zaměstnavatele za exekuce - při souběhu exekucí před a v roce 2022 nesmí paušální náhrada snížit exekuce zahájené před rokem 2022 a absolutní přednost paušální náhrady se těchto exekucí netýká.

V rozdílové příručce naleznete další informace k výši normativních nákladů pro výpočet srážek.

Faktury vydané vystavené v jiném programu lze do Grandu importovat ve formátu ISDOC a ISDOCX.

Prodejní ceny skladových karet lze hromadně měnit v tabulce formátu excelu a následně je v Tisku ve Windows importovat do Grandu.

Uživatelsky definované rozvržení sloupců v seznamech lze importovat z jiné účtované firmy nebo uživatele programu.

Pro odesílání mailů z Grandu, Tisku ve Windows a DOSPrintu lze používat poštovní klienty (např. Outlook, Thunderbird) instalované i v 64 bitové verzi. Doposud musely být tyto programy pouze v 32 bitové verzi. Chcete-li tuto vlastnost využít, aktualizujte si také DOSPrint jeho spuštěním a nabídkou menu Zjistit, zda existuje novější verze, nebo stažením a instalací verze 4.4 z webu redlich.cz.

Při odesílání mailů pomocí SMTP z Tisku ve Windows a DOSPrintu je možné zadat mail pro skrytou kopii, kterou můžete použít například pro evidenci a kontrolu odeslaných mailů pomocí SMTP.

Každému uživateli programu lze zadat volitelné umístění programů EPodání a DOSPrint.