Rozhodnutí nejvyššího soudu konečně vyřešilo otázku, jaké normativní náklady používat pro výpočet srážek. Program při vstupu do červnové a pozdější mzdy roku 2022 automaticky nastaví normativní náklady na 7.935 Kč. Pokud byste poté chtěli
zpětně opravit mzdu z ledna až května, kde byly srážky vypočteny s původními normativními náklady 6.815 Kč, musíte předem
ručně změnit nastavení programu v menu Evidence – Mzdová evidence – Nastavení – Exekuce a srážky dle OSŘ!