Mimořádné odpisy bude možné použít pro majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině pořízený i v roce 2022 a 2023.

Byla ukončena povinnost EET. Máte-li odesílání tržeb na EET v GRANDu zapnuto, doplní se po aktualizaci programu do nastavení údajů EET konec odesílání k 31.12.2022.

Roční daňový základ daně z příjmu je možné v roce 2022 snížit až o 30% základu daně.

Limit obratu pro vznik plátcovství DPH se v roce 2023 zvyšuje na 2.000.000 Kč. Pro automatickou kontrolu obratu neplátce DPH při vstupu do účtované firmy použije GRAND počínaje 01.01.2023 automaticky částku  2.000.000 Kč, i když bude v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí ponechaná částka  1.000.000 Kč.

V programu Tisk ve Windows je aktualizován formulář Žádosti o roční zúčtování na vzor č. 3, který zohledňuje možnost uplatnit daňovou slevu za zastavenou exekuci. Pokud zaměstnanec tuto slevu neuplatňuje, je možné použít i starší vzor č. 2.

V části programu pro roční vyúčtování daně z příjmu zaměstnanců (menu Evidence - Mzdová evidence - Roční vyúčtování) jsou daňové slevy rozšířeny o slevu na zastavenou exekuci.

Přispívá-li zaměstnavatel zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění a je-li odvod příspěvku zaměstnavatele ve mzdě realizován srážkou, překontrolujte si tyto srážky v personalistice, v jeho stálých srážkách mzdy, že má nastaven typ srážky na "odvod připojištění" za firmu.

V daňové evidenci je možné vyřadit z používání ty kódy peněžního deníku, které nepotřebujete.

V daňové evidenci je přehled deníku rozšířen o skupinování dle volitelných údajů.

V podvojném účetnictví menu Finance - RozvahaFinance - Výsledovka program nově nabízí možnost účty rozepsat nebo skupinovat dle volitelných údajů.

Podvojné účetnictví je doplněno o evidenci a porovnání plánovaných nákladů a výnosů.

Je umožněno zadat celkovou částku pohledávky a závazku o jeden řád vyšší až do hodnoty 999 999 999.99.

Oprava - ve verzi 32.900 u nesíťové verze program nenastavoval v personalistice správné řazení a filtr.