Pro slevu sociálního pojištění je v číselníku druhů mezd u náhrad zaveden spínač není zákonný nárok. Použije se pro odlišení náhrad, na které není zákonný nárok a proto nevstupují do výpočtu povoleného maximálního hodinového základu.

U slevy sociálního pojištění byl upraven výpočet limitu 138 hodin při souběhu poměrů a nástupem v měsíci výplaty. Dle výkladu CSSZ se v tomto měsíci použije ten poměr, který trval déle bez ohledu na to, zda u něj byla uplatněna sleva pojistného.

Program při tisku měsíčního souhrnného přehledu pojistného pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu generuje i datový soubor ve formátu XML. Můžete jej této pojišťovně po obsahové kontrole zaslat společně s PDF přehledem.

V porovnání saldokontních účtů proti dokladům přibyla volba pro případ, že jste si zůstatek všech účtů v účetním rozvrhu nastavili jen na MD nebo DAL a kdy program proto ve starších verzích nedokázal správně určit znaménko zůstatku.

Program umožňuje rychlé, krátkodobé zobrazení všech mezd zaměstnance z minulých roků v případě, že jste si v nastavení mezd určili jen určité období (rok), pro který mají být mzdy zobrazovány.