Byl aktualizován seznam územních pracovišť FÚ.

Pokud je firemní rok nastaven na rok 2023, program založí nové sazby DPH platné od 2024 a pro podvojné účetnictví nové účty 34312 a 34332 pro DPH sazby 12%.

V menu Konec - Nastavení programu - Servisní funkce - Změna sazby DPH z 15% a 10% na 12% je nástroj pro hromadnou změnu snížených sazeb ve skladových a ceníkových kartách.

Oprava - v režimu DOSBOX nefungovalo načítání informací o partnerovi z ARES.