Osvobozený stravenkový paušál je od 20.08.2022 zvýšen z 82.60 Kč na 99.40 Kč. Při vstupu do první mzdy za září 2022 program nabídne jeho zvýšení. Avšak pokud jste ve mzdových parametrech (menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Ostatní sazby) dříve ručně změnili sazbu stravenkového paušálu na jinou částku odlišnou od 82.60 Kč, program pouze upozorní na změnu jeho horní hranice a případné zvýšení stravovacího paušálu v nastavení mezd musíte provést ručně!

Při aktualizaci programu se zároveň automaticky zvýší sazby cestovních náhrad v číselníku druhů cestovních náhrad (menu Evidence - Cestovní příkazy - Druhy náhrad) na nové hodnoty 120 Kč, 181 Kč a 284 Kč pro jednotlivá pásma trvání pracovní cesty za předpokladu, že stávající výše cestovních náhrad odpovídá částkám, které byly nastaveny programem při přípravě parametrů pro rok 2022, tedy 99 Kč, 151 Kč a 237 Kč.

Informace ke zvýšení stravenkového paušálu na webu MF: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-ke-zvyseni-limitu-pro

Oprava - v předchozí verzi mohl program při archivaci hlásit chybný kontrolní součet zálohy, i když byla archivace provedena v pořádku.