Grand verze 23.120

 • Oprava - při výpočtu daně z příjmu OSVČ v menu DANĚ se u solidární daně počítá s nezaokrouhleným základem daně (ve starší verzi bylo počítáno se zaokrouhleným základem).

Grand verze 24.005

 • Do ročního dodanění zaměstnance byl doplněn tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech vz. 22 pro rok 2014. Obsahově je až na menší rozdíly v popisech shodný s předchozím rokem.
 • Provozujete-li Grand ve formuláři a kurzor není dostatečně vidět, můžete jej zvětšit spínačem Používat větší kurzor v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí. U síťové verze lze velikost kurzoru nastavit zvlášť pro každého uživatele programu v menu Konec - Nastavení programu - Obsluha.
 • Oprava - při výpočtu daně z příjmu OSVČ v menu DANĚ se u solidární daně počítá s nezaokrouhleným základem daně (ve starší verzi byl základ pro solidární daň počítán z rozdílu zaokrouhleného základu a limitem pro sociální pojištění).

Zajímavé články ze státní správy

Grand verze 23.110

 • Do ročního dodanění zaměstnance byl doplněn tiskopis Výpočtu daně a daňového zvýhodnění za rok 2013. Obsahově je shodný s předchozím rokem.
 • Byl upraven informativní výpočet zdravotního a sociálního pojištění OSVČ v menu Daně pro rok 2013.
 • Ve mzdě zaměstnance se souběhem několika exekucí výživného je částka ke sražení uplatněna poměrně mezi všechny exekuce výživného.

Grand verze 23.100

 • V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojištění je doplněna sestava Ročního vyúčtování důchodového spoření.
 • Byla upravena žádost o vrácení přeplatku na měsíčním daňovém bonusu, aby jí bylo možné exportovat do formátu XML. Zároveň byla doplněna žádost o roční vyúčtování daňového bonusu.
 • Ve formuláři daně z příjmu OSVČ v části DANĚ je doplněn u dalších základů daně příznak pro započítání příjmu do solidární daně (započítávají se jen příjmy z OSVČ a zaměstnání).

Grand verze 23.070

 • U firem zaměstnávajících více jak 50% osob se zdravotním postižením se zaměstnancům s invalidním důchodem zvyšuje od listopadu 2013 částka snižující základ zdravotního pojištění ze 5.355 Kč na 5.829 Kč. Změna nastavení proběhne u těchto zaměstnavatelů automaticky při vstupu do mzdy za listopad.
 • Při výpočtu penále z pozdě uhrazené pohledávky bylo v programu změněno zadání sazby penále z denní na roční. Pokud zadáváte sazbu penále i jednotlivým zákazníkům, změňte ji na roční výši v menu Doklady - Číselníky - Partneři.
 • Pokud Grand provozujete na 64 bitových Windows a v posledních dnech došlo ke zpomalení (či spíše k zastavení) běhu programu, může být řešením vrácení se k bodu obnovení z doby před koncem listopadu.

Grand verze 23.060

 • Menu Finance - Saldokonto - Saldokontní účty proti Dokladům poskytuje nástroj pro zjištění rozdílu v těchto dvou evidencích. Po zadání období, případně dalších charakteristik pro zpracování, bude zobrazen seznam účtů s uvedením konečného stavu v části Finance, Doklady a případný rozdíl. V seznamu zobrazíte stiskem klávesy Enter časový vývoj účtu po jednotlivých dnech. V tomto seznamu je k dispozici klávesa Enter pro zobrazení účetních dokladů z tohoto dne, klávesou Ctrl+Enter budou vypsány pohledávky a závazky z části Doklady z tohoto dne.
 • V menu Finance - Definované výkazy byl za spolupráce účetních doplněn  tzv. manažerský přehled obsahující vybrané údaje z rozvahy a výsledovky, dále pak některé finanční ukazatele.
 • Byla doplněna kontrola chybějících souborů při obnově dat z poškozeného archivu.
 • POZOR - v posledních dnech uživatelům programu AVAST tento program maže spouštěcí ikony programu GRAND s tím, že program SETCPU.EXE je škodlivý. AVAST zřejmě jen mylně detekuje jeho škodlivost.
   

Grand verze 23.050

 • Od srpna 2013 je zvýšena minimální mzda na 8.500 Kč. Současně došlo ke zvýšení minimálních tarifů. U invalidů zůstává minimální mzda i zaručená mzda na stávající výši. Z tohoto důvodu bylo nastavení mezd doplněno o minimální mzdu pro invalidy, obdobně číselník mzdových tarifů obsahuje od srpna 2013 dva údaje - pro běžného zaměstnance a pro invalidu. Invalida je z hlediska minimální mzdy rozpoznáván podle důchodu zadaného ve mzdových údajích v personalistice.

  Správné nastavení minimální mzdy a aktualizaci mzdových tarifů program provede automaticky při zadání první srpnové mzdy.
   
 • Do přehledu dokladů DPH (záznamní povinnost) z financí bylo doplněno DIČ.
 • Nastavení bankovních výpisů je doplněno o možnost kontroly zadání účetní skupiny/účtu v položkách bankovního výpisu.
 • V kase je doplněna volba umožňující provádět více denních závěrek.
 • Před obnovou z archivu se z bezpečnostních důvodů automaticky provede i archivace stávajících dat.

Grand verze 23.041

 • Do primárních dokladů a deníku byl doplněn příznak umožňující zpracovat dodatečné přiznání. Příznak nastavíte v běžném vstupu dokladů v údaji data zdanitelného plnění klávesou F3. Při sestavení záznamní povinnosti a dodatečného přiznání DPH můžete zvolit zpracování jen příslušných dokladů.
  Bližší podrobnosti jsou v rozdílové příručce.
 • Program rozšířen o problematiku nespolehlivého plátce DPH. Karta partnera je doplněna o příznak plátce a datum poslední kontroly na webu. Obdobně u bankovních účtů naleznete příznak, zda je účet zveřejněn. Hromadnou kontrolu nespolehlivého plátce DPH a zveřejněných bankovních účtů dodavatelů provedete v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Nespolehlivý plátce+účty. Kontrolu jednotlivého plátce v kartě partnera zajistíte Ctrl+K. Při načtení údajů nového dodavatele z ARESu se nabídnou k převzetí zveřejněné bankovní účty.
  Kontrola DIČ se provádí i při převzetí partnera do přijaté faktury (ne v rychlém vstupu, pokud je datum kontroly na kartě odlišné od aktuálního data v počítači. Tuto činnost můžete vypnout v nastavení partnerů (menu Doklady - Číselníky - Partneři - Nastavení) nebo nastavení DPH (menu Doklady - Evidence DPH - Nastavení, tlačítko Další).
  Bližší podrobnosti naleznete v rozdílové příručce.

  Číst dál: Grand verze 23.041

EPodání 23.011

 • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného do 27.12.2013.
 • Kvůli velmi dlouhým odezvám portálu VREP byl prodloužen timeout http protokolu na 200 vteřin. Pokud při odeslání (obvykle prvního podání) EPodání při komunikaci "zatuhne", je to způsobeno velmi pomalými odezvami portálu. Je zapotřebí vyčkat.
 • Naopak je zkrácena prodleva mezi podáním a odstraněním požadavku z portálu. Pokud by zkrácení někomu způsobovalo potíže, vypněte v Nastavení EPodání odpovídající volbu.
 • Je umožněno používání jednouživatelského databázového stroje Firebird. Variantu je vhodné použít v případě, že je na počítači instalovaný jiný program využívající některou z vyšších verzí SQL serveru Firebird.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8