DOSPrint přestal po čase tisknout

Jestliže jste DOSPrint nějakou dobu v pořádku používali a tisk najednou přestal fungovat, zkuste překontrolovat, zda:

  • Dosprint běží a je indikován ikonou tiskárny se zeleným světélkem na liště úloh
  • Není zastavený, v chybovém stavu nebo na výše uvedené ikoně není stále červené světélko
  • Zda je v nastavení DOSPrintu uvedena v záložce Tiskárna správná tiskárna (zvláště po fyzické výměně tiskárny).
  • Ukládáte soubory z DOS aplikace do správného adresáře, který je nastavený v DOSPrintu (neplatí v případě zachytávání portu).

Pokud je vše v pořádku a DOSPrint stále netiskne, zkuste v Nastavení DOSPrintu stisknout tlačítko Test tisku. Jestliže se nevytiskne testovací strana, odinstalujte tiskárnu, na kterou chcete tisknout, restartujte počítač a znovu ji nainstalujte.
Občas dojde k poškození ovladače tiskárny které způsobu nefunkčnost tisku přes DOSPrint (přestože z některých jiných aplikací tisk funguje).
 

© 2016 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.5