Nespustí se nastavení DOSPrintu

Poklepáním myší na ikonu DOSPrintu na liště úloh by mělo dojít k zobrazení menu s nabídkou Nastavení programu. Pokud se nastavení nespustí, použijte obvyklý způsob spouštění programů tlačítkem Start-Programy-DOSPrint-Nastavení.

© 2016 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.5