• Program byl doplněn o kontrolu DIČ (ověření registrace k DPH) pro celou EU na portálu VIES. Kontrolu můžete vyvolat v kartě partnera stiskem klávesy Ctrl+K, hromadně v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Prověření DIČ. Automaticky se kontrola provádí při vystavení faktury a hotovostního dokladu (ne v rychlém vstupu) v režimu přenesení DPH a vývozu do EU. Automatickou kontrolu vypnete a zapnete volbou Kontrola DIČ na VIES v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Nastavení. Pozor - někdy bývá portál přetížený nebo nedostupný (program o tom informuje) a kontrola nemusí proběhnout.
  • Kontrolu DIČ je možné vyvolat i v seznamu dokladů DPH (menu Finance (Doklady) - Evidence DPH - Přehled dokladů stiskem klávesy Ctrl+K. Program zároveň ohlásí i doklady, kde DIČ není zadané vůbec.
  • Pro zjištění rozdílů mezi účtem 343 a přiznáním DPH je v menu Finance - Evidence DPH - DPH v jiném období umožněno zpracování i pro zadané účetní období (dříve jen pro období DPH).
  • Oprava - u typu sazby DPH AO a AP pro přijatá plnění v režimu přenesené DPH s krácením nebyl nastaven příznak vstupu do záznamní povinnosti.