• Pro zjednodušení tisku z měsíčních mezd je do programu doplněna možnost uživatelsky definovaného menu sestav, které pravidelně používáte, a jejich hromadný tisk. Menu naleznete v Evidence – Mzdová evidence – Mzdy – Tisk měsíčních mezd. Odstranit (skrýt) položku můžete klávesou Delete, přidat novou klávesou Insert. Pozici lze měnit klávesami Ctrl+šipka nahoru (Up), Ctrl+šipka dolu (Down). Hromadný tisk všech sestav (vyjma přílohy k žádosti o nemoc.dávku) zajistíte stiskem klávesy F8. Tisk jednotlivé sestavy provedete obvyklým způsobem – klávesou Enter na zvolené položce.
  • V účetním rozvrhu je doplněno omezení účtování na činnosti (povinné, zakázané).
  • Složité účetní doklady, které jste si ručně upravili, si můžete chránit před nechtěnou automatickou opravou při změně primárního dokladu. Ochranu aktivujete v účetním dokladu stiskem klávesy Ctrl+L, případně si v položkách zobrazíte klávesou F10 menu a zvolíte odpovídající nabídku. Chráněný doklad je indikován nepřístupným údajem předkontace a projevuje se tak, že se při opravě primárního dokladu sice nabídne i oprava účetního dokladu, ale nebudou automaticky zrušeny a znovu vytvořeny položky dokladu. Ty si musíte upravit ručně.
  • Oprava - v účetnictví se u automaticky založených účetních období mohl nastavit pro období 02.12 jako poslední den 28.2.2012. Opraveno na 29.2.2012.
  • ČSSZ vydala nový šifrovací certifikát potřebný pro elektronické podání. Po instalaci aktualizace EPodani budete vyzváni k jeho instalaci.

    Pokud si chcete certifikát stáhnout a instalovat sami, můžete tak učinit například z http://www.cssz.cz/cz/e-podani/se-stazeni/. Po ruční instalaci certifikátu nezapomeňte zadat jeho změnu v programu EPodání (tlačítko Číselníky, záložka Státní úřady).