• Do tisku záznamní povinnosti Doklady (Finance)-Evidence DPH-Přehled dokladů DPH byla doplněna další tisková sestava po jednotlivých sazbách DPH. Změníte ji až těsně před tiskem ve formuláři, kde zadáváte např. počet kopií či výstupní zařízení.
  • V seznamu dokladů DPH (menu Doklady (Finance)-Evidence DPH-Přehled dokladů DPH), v seznamu faktur (Doklady-Faktury vydané) a podobně, je doplněna kontrola všech číselných řad najednou. Funkce pracuje za předpokladu, že při přechodu z roku na další rok neměníte v číselných řadách (menu Doklady-Číselníky-Počítadla) délku předčíslí a začíslí.
  • Zaúčtování vyřazeného dlouhodobého majetku (menu Finance-Účtování-Účtování z dokladů) se nabízí i pro majetek nulovou zůstatkovou účetní cenou. Pokud se po aktualizaci bude nabízet i starší majetek, který jste účtovali ručně, stiskněte v seznamu dlouhodobého majetku v režimu oprav (menu Evidence-Dlouhodobý majetek-Karty-Oprava) klávesu Ctrl+T a sepněte volbu Zaúčtováno vyřazení z používání.
  • Do seznamu dlouhodobého majetku byl doplněn sloupec ukazující stav majetku (nezařazený, vyřazený).
  • V hromadném hlášení pro ZP se u důchodců při nástupu a ukončení automaticky doplňuje kód D. Tisk ve Windows s touto úpravou má verzi 22.040.
  • Při odeslání tiskového výstupu mailem lze pro pozdější použití ukládat předmět a tělo mailu tlačítkem Uložit jako do číselníku. Tlačítkem Jiný vzor docílíte zobrazení uložených vzorů a po výběru požadovaného i přenesení předmětu a těla do mailu.
  • Oprava - v ročním vyúčtování daně z příjmu za rok 2012 program uváděl nesmyslnou hodnotu nároku daňového bonusu na dítě (rok 2011 je v pořádku).