Koncem ledna 2022 vyšel ve sbírce Zákon č. 17/2022, který vloženým paragrafem § 26a změnil zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře a zavedl zpětně od ledna 2022 navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022. Pro
výpočet srážek by se jednalo o navýšení v částce 1.120 Kč. Od té doby není odborné veřejnosti jasné, zda se má pro výpočet srážek použít původní částka 6.815 Kč nebo navýšená na 7.935 Kč.

25. února 2022 vydalo Ministerstvo spravedlnosti informaci k výpočtu splátek v oddlužení, v níž se přiklonilo k názoru, že se navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 vztahuje i na výpočet srážek a normativní náklady pro výpočet srážek by tedy měly být 7.935 Kč. Zároveň ale v této informaci i webovém kalkulátoru upozorňuje, že jejich názor není právně závazný!

Pánové JUDr. Šubrt a JUDr. Breburda, kterým vychází v březnovém čísle časopisu Mzdová účetní 3/2022 obsažnější článek k tomuto tématu, doporučují vyčkat na rozhodnutí MPSV, které bylo jako předkladatel zákona 17/2022 požádáno
vydavatelstvím ANAG o závazné vyjádření. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že text tohoto článku byl zřejmě psán ještě před uveřejněním výše uvedené „informace Ministerstva spravedlnosti“ a není také záruka, že se MPSV k problému skutečně v dohledné době závazně vyjádří, případně že se obě ministerstva shodnou na stejném výkladu!

Někteří výrobci jiných mzdových programů se zřejmě opřeli o „informaci Ministerstva spravedlnosti“ a od února normativní náklady ve svých programech navýšili na 7.935 Kč. Je dle mého soudu poměrně pravděpodobné, že MPSV, možná i bez ohledu na původní záměr zákona 17/2022, nakonec odsouhlasí tuto zvýšenou částku i pro exekuce. Ale s ohledem na velkou právní nejistotu a nemožnost nápravy zmenšených únorových exekučních srážek vypočtených s použitím normativních nákladů 7.935 Kč v případě, že by MPSV nakonec potvrdil jako správnou výši 6.815 Kč, jsem prozatím v GRANDu ponechal původní, nižší částku normativních nákladů ve výši 6.815 Kč.

Vzhledem k právně nejasné situaci nechávám na vás, uživatelích, které variantě dáte přednost. Přijde mi toto řešení vůči vám férovější, seznámit Vás se situací a ponechat Vám možnost volby a odpovědnosti. Proto vám program po aktualizaci nabídne při vstupu do první nové nebo opravované mzdy roku 2022 dotaz, kterou částku normativních nákladů má použít. Dodatečnou změnu tohoto údaje můžete provést v menu Evidence – Mzdová evidence – Nastavení – Exekuce a srážky dle OSŘ.

Další podrobnosti a odkazy naleznete v PDF rozdílové příručce se změnami v průběhu roku.