Program umí kontrolovat insolvenci partnerů (odběratelů). Jak kontrolu zapnout a používat se dočtete v PDF rozdílové příručce.

Při prodeji ze skladu lze v novém dokladu hromadně změnit prodejní cenu a slevu. Funkci naleznete v menu u položek dokladu.

Je usnadněno vytváření pomocných položek dokladu pro vyrovnání dokladu a vyrovnání DPH. Funkci použijete například u přijatého plnění přenesené DPH, kdy je kvůli přiznání DPH zapotřebí v položce dokladu vyčíslit výši DPH, ale zároveň je nutné další, pomocnou položkou o tuto vypočtenou DPH snížit celkovou výši závazku, aby odpovídal přijaté faktuře.
Funkci naleznete v menu u položek dokladu nebo lze v seznamu položek dokladu stisknout klávesu F10 a zvolit nabídku Vyrovnání DPH.

Je upraven formát souboru MI pro statistiku mezd (Trexima) - použije se poprvé za 1. čtvrtletí 2016. Byly doplněny tři nové sloupce: 1) pro odměnu DPP, 2) odpracované hodiny DPP a 3) vyplacené odstupné a odchodné. Mzdové složky pro odstupné a odchodné zadáte ve formuláři pro sestavení statistiky mezd.

V nastavení vydaných faktur přibyla volba pro případ, že chcete zadávat odlišný variabilní symbol a tento VS přenášet do čísla dokladu kontrolního hlášení. Funkčnost použijí zřejmě jen účetní firmy, které si FV klienta číslují vlastní číselnou řadou.

Oprava - do kontrolního hlášení se nepřenášel údaj režim plnění z hlavičky dokladu (týká se jen cestovních služeb a prodeje použitého zboží).