Je aktualizován formulář Výpočtu daně a daňového zvýhodnění na vzor 20.   Tiskopis je zcela shodný se vzorem 19 z roku 2015.

Tiskopis Měsíční a roční žádosti o poukázání chybějící částky na daňových bonusech je upraven na vzor 10. Je doplněna volba, zda částku použít na nedoplatek nebo na zálohu daně. 

Ve výpočtu sociálního a zdravotního pojištění OSVČ jsou připraveny parametry pro pojistné za rok 2015.

Oprava - na některých počítačích připojeních do sítě (LAN) docházelo občas k zatuhnutí Grandu.


verze 25.520

Oprava - v režimu DOSBOX u verze 25.500 nešlo archivovat a obnovovat data z USB a externího disku v případě, že archivní soubory byly uloženy přímo v hlavní složce disku.

Kontrolní hlášení - zobrazení k výzvě zadání/kontroly údajů kontr.hl. zohledňuje z hlediska výpočtu celkové částky plnění v dokladu i případ, že typy sazeb DPH pro odpočet záloh 09 a 25 mají nastavený řádek přiznání rovný nule (standardně je -1).

Informace - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vytisknete stejně jako v předchozích verzích programu v menu Evidence-Mzdová evidence-Roční dodanění. Pouze je nutné v posledním editačním formuláři, kde je uveden například výsledný přeplatek/nedoplatek daně, sepnout volbu (*) Tisk potvrzení o zdanit.příjmech.
Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP daněných srážkovou daní vytisknete v menu Evidence-Mzdová evidence-Tisk-Daň z příjmu-Potvrzení příjmů DPP a dani srážkou.