Pokud nemůžete provést úpravu definice tiskového výstupu přímo v DOS aplikaci, abyste tam doplnili vložení řídícího kódu pro tisk obrázku, můžete nechat DOSPrint tisknout zadaný obrázek na první straně, na každé straně nebo po výskytu zadaného textu.
V praxi bude asi nejpoužitelnější volba tisku obrázku po výskytu vhodného textu. Chcete-li například doplnit do faktury razítko s podpisem a na faktuře je v této části například text Faktura celkem:, použijte následující postup.

Obrázek s razítkem a podpisem uložte ve vhodném formátu (například JPG, BMP, atd.) a rozlišení na pevný disk počítače.

Pak v Nastavení DOSPrinteru přejděte do záložky Obrázky. Zde přidejte nový záznam uvádějící cestu k souboru obrázku, pořadové číslo a rozměr obrázku.

Dále zadejte, kdy se má obrázek automaticky tisknout. V našem příkladu zvolte Po výskytu zadaného textu a tento text zadejte. V našem příkladu jde o řetězec Faktura celkem:
Pozor - pogram při vyhledání zadaného textu rozlišuje velikost písma a diakritiku, proto je nutné text opsat přesně tak, jak je uveden v tiskové sestavě!

Pak nastavení programu uložte a proveďte testovací tisk nejlépe do PDF formátu (abyste šetřili papír). Pokud se razítko (obrázek) tiskne, ale na nesprávném místě na stránce, změňte volbu Pozice levého horního rohu obrázku na hodnotu Relativně k poloze řídícího kódu v tiskové sestavě a zadejte, o kolik milimetrů potřebujete obrázek vůči stávající poloze vodorovně nebo svisle posunout a testovací tisk opakujte tak dlouho, dokud obrázek razítka nebude přesně tam, kde ho chcete mít.

Poznámka: Text pro vložení obrázku zvolte jednoznačně takový, aby se vyskytoval pouze v této jedné sestavě a nedocházelo k nežádoucímu tisku obrázku na úplně jiných tiskových výstupech. Příklad nevhodného textu je například slovo Faktura, které se bude vyskytovat nejspíše i v seznamu faktur a dalších výstupech a DOSPrint by i zde tiskl zadaný obrázek.


Funkce je k dispozici v DOSPrintu od verze 4.1.