Grand verze 23.010

 • Daňová evidence - do programu je doplněna tisková sestava peněžního deníku umožňující tisknout podstatné údaje jen na jeden list. Sestava je nazvaná úzký deník a je umístěna v seznamu tiskových sestav jako poslední. Zároveň byly tiskové sestavy peněžního deníku s desetinným místem upraveny i pro tisk pomocí DOSPrintu a lze je tedy používat bez omezení.
 • Má-li zaměstnanec exekuce, je tisková sestava příloha k žádosti o nemocenskou dávku doplněna o další sestavu obsahující jednotlivé exekuce, jejich celkovou, uhrazenou a zbývající částku. Zároveň se uvádí, jaká část základní nezabavitelné částky připadá na OSSZ. Protože výše uvedené skutečnosti budete znát nejspíše až po vyhotovení mezd za měsíc, v němž nemocenskou dávku OSSZ předáváte, je zapotřebí tisk exekucí provést až po zpracování mezd a teprve poté tuto informaci zaslat na OSSZ. K tomu slouží samostatná nabídka tisku.

  Číst dál: Grand verze 23.010

Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013

Finanční správa uveřejnila bankovní účty pro platbu důchodové spoření: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_20833.html

Grand verze 22.130

 • V menu Daně bylo doplněno nastavení parametrů pro výpočet podkladů pro přehled OSVČ pro OSSZ a ZP za rok 2012.
 • Byl aktualizovaný tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění na vzor 17. V sestavě byly pouze změněny některé popisky, především slevy za invaliditu.
 • Číselník s názvy pracovišť FÚ byl upraven, aby název obce odpovídal tvaru "v, ve, pro".

Grand verze 22.120

 • Hromadná změna bankovních účtů finančních úřadů. Pomocí menu Konec - Nastavení programu - Servisní funkce - Přečíslovat bank.účty FÚ 2013 můžete hromadně změnit bankovní účty z nastavení mezd, partnerů, stálých platebních operací a ostatních závazků (s datem vytvoření po 20.12.2012). Program nejprve zobrazí předčíslí pro zpracování a pro kontrolu i konverzní tabulku účtů. V dalším kroku vyberte účty FÚ pro konverzi, případně proveďte ruční opravu. Nové účty si ve vlastním zájmu překontrolujte!
  Převod je zakončen tiskem protokolu.
 • V souvislosti se zavedením nové organizační struktury FÚ od ledna 2013, především s ohledem na elektronické podání, které počítá s novými číselníky FÚ bez ohledu na daňové období, k němuž se podání provádí, byly upraveny formuláře přiznání DPH vz.17 (za rok 2012), souhrnného hlášení, záznamní povinnosti k přenesené DPH a žádosti o vrácení přeplatku na daňovém bonusu.
  Kdyby k úpravě nedošlo, nebylo by možné tyto přehledy posílat elektronicky bez nutnosti jejich ruční úpravy na daňovém portálu.
  Pro poslední období 2012 tedy program tiskne původní formulář přiznání DPH z loňského roku, pouze je tiskopis doplněn o pracoviště FÚ. Nejde tedy o vzor 18 určený pro rok 2013, kde jsou v popisu jiné paragrafy. Není proto důvod, aby byl upravený formulář odmítán pracovníky FÚ!

Grand verze 22.100

 • Aktualizace založí v číselníku sazeb DPH nové sazby platné od ledna 2013 - 15% a 21%.
 • V menu Konec - Nastavení programu - Servisní funkce je nabídka Změna DPH z 14% a 20% na 15% a 21%, která umožňuje hromadné přecenění skladových karet a založení účtů pro tuzemská plnění základní a snížené sazby. Ostatní účty pro DPH (pokud je potřebujete) založte ručně kopírováním v menu Finance - Číselníky.
 • U většiny sestav pro tisk vydaných faktur byla upravena rekapitulace DPH, aby při použití sazeb z několika roků na jedné faktuře (např. při vyúčtování záloh) byla každá sazba uvedena zvlášť. Sestavy obsahující v názvu text "s rekapitulací" a všechny formuláře v Tisku ve Windows zůstaly beze změny.
 • Pokud používáte mnou dříve vytvořený samostatný program pro import faktur z jiného účetního systému a faktury budou v roce 2013 obsahovat sníženou sazbu DPH, je zapotřebí program mírně upravit, jinak by se snížená sazba uváděla v základní sazbě.

Grand verze 22.080

 • Program byl upraven pro změnu snížené sazby DPH na 15% (byla upravena konstanta rozlišující základní a sníženou sazbu, která byla právě 15). Při aktualizaci budou modifikovány i uživatelské tiskové sestavy.
 • Firemní údaje jsou doplněny o údaje mail a WWW stránky. Společně s telefonem a faxem jsou volitelně uvedeny v zápatí faktur, dodacích listů a objednávek.
 • Seznam karet finančního pronájmu byl doplněn o práci s archivem.

  Číst dál: Grand verze 22.080

Rychlý tisk na jehličkovou tiskárnu připojenou přes USB

Tisknete-li na jehličkovou tiskárnu připojenou přes USB, kdy se pro tisk obvykle využívá program DOSPrint, může vadit pomalejší tisk a nadbytečné odstránkování například při tisku účetních předpisů. Řešení spočívá v instalaci pomocné tiskárny Generic / Text Only.

Číst dál: Rychlý tisk na jehličkovou tiskárnu připojenou přes USB

DOSPrint pro Grand verze 3.93

 • Oprava - byl odstraněn problém s tiskem zhuštěných řádek pro řídící kódy EP (pro jehličkové tiskárny).

Grand verze 22.070

 • Při vytváření konečné faktury ze zálohové si program pamatuje zvolenou sazbu DPH použitou pro vyúčtování.
 • Přijatou fakturu je možné kopírovat včetně variabilního symbolu.
 • Oprava - v přiznání DPH podle §91, kde je DPH z tržeb vypočteno z poměru přijatých plnění, byl ve výpočtu základu a DPH snížené sazby použit koeficient odpovídající sazbě 10%. Nově program tyto sazby pro kontrolu zobrazuje a umožňuje je i změnit.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8