EPodání 23.011

 • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného do 27.12.2013.
 • Kvůli velmi dlouhým odezvám portálu VREP byl prodloužen timeout http protokolu na 200 vteřin. Pokud při odeslání (obvykle prvního podání) EPodání při komunikaci "zatuhne", je to způsobeno velmi pomalými odezvami portálu. Je zapotřebí vyčkat.
 • Naopak je zkrácena prodleva mezi podáním a odstraněním požadavku z portálu. Pokud by zkrácení někomu způsobovalo potíže, vypněte v Nastavení EPodání odpovídající volbu.
 • Je umožněno používání jednouživatelského databázového stroje Firebird. Variantu je vhodné použít v případě, že je na počítači instalovaný jiný program využívající některou z vyšších verzí SQL serveru Firebird.

Grand verze 23.010

 • Daňová evidence - do programu je doplněna tisková sestava peněžního deníku umožňující tisknout podstatné údaje jen na jeden list. Sestava je nazvaná úzký deník a je umístěna v seznamu tiskových sestav jako poslední. Zároveň byly tiskové sestavy peněžního deníku s desetinným místem upraveny i pro tisk pomocí DOSPrintu a lze je tedy používat bez omezení.
 • Má-li zaměstnanec exekuce, je tisková sestava příloha k žádosti o nemocenskou dávku doplněna o další sestavu obsahující jednotlivé exekuce, jejich celkovou, uhrazenou a zbývající částku. Zároveň se uvádí, jaká část základní nezabavitelné částky připadá na OSSZ. Protože výše uvedené skutečnosti budete znát nejspíše až po vyhotovení mezd za měsíc, v němž nemocenskou dávku OSSZ předáváte, je zapotřebí tisk exekucí provést až po zpracování mezd a teprve poté tuto informaci zaslat na OSSZ. K tomu slouží samostatná nabídka tisku.

  Číst dál: Grand verze 23.010

Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013

Finanční správa uveřejnila bankovní účty pro platbu důchodové spoření: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_20833.html

Grand verze 22.130

 • V menu Daně bylo doplněno nastavení parametrů pro výpočet podkladů pro přehled OSVČ pro OSSZ a ZP za rok 2012.
 • Byl aktualizovaný tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění na vzor 17. V sestavě byly pouze změněny některé popisky, především slevy za invaliditu.
 • Číselník s názvy pracovišť FÚ byl upraven, aby název obce odpovídal tvaru "v, ve, pro".

Grand verze 22.120

 • Hromadná změna bankovních účtů finančních úřadů. Pomocí menu Konec - Nastavení programu - Servisní funkce - Přečíslovat bank.účty FÚ 2013 můžete hromadně změnit bankovní účty z nastavení mezd, partnerů, stálých platebních operací a ostatních závazků (s datem vytvoření po 20.12.2012). Program nejprve zobrazí předčíslí pro zpracování a pro kontrolu i konverzní tabulku účtů. V dalším kroku vyberte účty FÚ pro konverzi, případně proveďte ruční opravu. Nové účty si ve vlastním zájmu překontrolujte!
  Převod je zakončen tiskem protokolu.
 • V souvislosti se zavedením nové organizační struktury FÚ od ledna 2013, především s ohledem na elektronické podání, které počítá s novými číselníky FÚ bez ohledu na daňové období, k němuž se podání provádí, byly upraveny formuláře přiznání DPH vz.17 (za rok 2012), souhrnného hlášení, záznamní povinnosti k přenesené DPH a žádosti o vrácení přeplatku na daňovém bonusu.
  Kdyby k úpravě nedošlo, nebylo by možné tyto přehledy posílat elektronicky bez nutnosti jejich ruční úpravy na daňovém portálu.
  Pro poslední období 2012 tedy program tiskne původní formulář přiznání DPH z loňského roku, pouze je tiskopis doplněn o pracoviště FÚ. Nejde tedy o vzor 18 určený pro rok 2013, kde jsou v popisu jiné paragrafy. Není proto důvod, aby byl upravený formulář odmítán pracovníky FÚ!

Grand verze 22.100

 • Aktualizace založí v číselníku sazeb DPH nové sazby platné od ledna 2013 - 15% a 21%.
 • V menu Konec - Nastavení programu - Servisní funkce je nabídka Změna DPH z 14% a 20% na 15% a 21%, která umožňuje hromadné přecenění skladových karet a založení účtů pro tuzemská plnění základní a snížené sazby. Ostatní účty pro DPH (pokud je potřebujete) založte ručně kopírováním v menu Finance - Číselníky.
 • U většiny sestav pro tisk vydaných faktur byla upravena rekapitulace DPH, aby při použití sazeb z několika roků na jedné faktuře (např. při vyúčtování záloh) byla každá sazba uvedena zvlášť. Sestavy obsahující v názvu text "s rekapitulací" a všechny formuláře v Tisku ve Windows zůstaly beze změny.
 • Pokud používáte mnou dříve vytvořený samostatný program pro import faktur z jiného účetního systému a faktury budou v roce 2013 obsahovat sníženou sazbu DPH, je zapotřebí program mírně upravit, jinak by se snížená sazba uváděla v základní sazbě.

Grand verze 22.080

 • Program byl upraven pro změnu snížené sazby DPH na 15% (byla upravena konstanta rozlišující základní a sníženou sazbu, která byla právě 15). Při aktualizaci budou modifikovány i uživatelské tiskové sestavy.
 • Firemní údaje jsou doplněny o údaje mail a WWW stránky. Společně s telefonem a faxem jsou volitelně uvedeny v zápatí faktur, dodacích listů a objednávek.
 • Seznam karet finančního pronájmu byl doplněn o práci s archivem.

  Číst dál: Grand verze 22.080

Rychlý tisk na jehličkovou tiskárnu připojenou přes USB

Tisknete-li na jehličkovou tiskárnu připojenou přes USB, kdy se pro tisk obvykle využívá program DOSPrint, může vadit pomalejší tisk a nadbytečné odstránkování například při tisku účetních předpisů. Řešení spočívá v instalaci pomocné tiskárny Generic / Text Only.

Číst dál: Rychlý tisk na jehličkovou tiskárnu připojenou přes USB

DOSPrint pro Grand verze 3.93

 • Oprava - byl odstraněn problém s tiskem zhuštěných řádek pro řídící kódy EP (pro jehličkové tiskárny).

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8