Grand verze 24.006

 • Oprava - při vytvážení nové mzdy a kontrole vyplnění pořadí u stálých srážek zapsaných v personalistice program nadbytečně upozorňoval na nutnost zadat pořadí i v případě, že byly v personalistice zadány i jiné stálé složky mzdy (např.prémie), kde se pořadí neuvádí.

Grand verze 23.120

 • Oprava - při výpočtu daně z příjmu OSVČ v menu DANĚ se u solidární daně počítá s nezaokrouhleným základem daně (ve starší verzi bylo počítáno se zaokrouhleným základem).

Grand verze 24.005

 • Do ročního dodanění zaměstnance byl doplněn tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech vz. 22 pro rok 2014. Obsahově je až na menší rozdíly v popisech shodný s předchozím rokem.
 • Provozujete-li Grand ve formuláři a kurzor není dostatečně vidět, můžete jej zvětšit spínačem Používat větší kurzor v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí. U síťové verze lze velikost kurzoru nastavit zvlášť pro každého uživatele programu v menu Konec - Nastavení programu - Obsluha.
 • Oprava - při výpočtu daně z příjmu OSVČ v menu DANĚ se u solidární daně počítá s nezaokrouhleným základem daně (ve starší verzi byl základ pro solidární daň počítán z rozdílu zaokrouhleného základu a limitem pro sociální pojištění).

Zajímavé články ze státní správy

Grand verze 23.110

 • Do ročního dodanění zaměstnance byl doplněn tiskopis Výpočtu daně a daňového zvýhodnění za rok 2013. Obsahově je shodný s předchozím rokem.
 • Byl upraven informativní výpočet zdravotního a sociálního pojištění OSVČ v menu Daně pro rok 2013.
 • Ve mzdě zaměstnance se souběhem několika exekucí výživného je částka ke sražení uplatněna poměrně mezi všechny exekuce výživného.

Grand verze 23.100

 • V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojištění je doplněna sestava Ročního vyúčtování důchodového spoření.
 • Byla upravena žádost o vrácení přeplatku na měsíčním daňovém bonusu, aby jí bylo možné exportovat do formátu XML. Zároveň byla doplněna žádost o roční vyúčtování daňového bonusu.
 • Ve formuláři daně z příjmu OSVČ v části DANĚ je doplněn u dalších základů daně příznak pro započítání příjmu do solidární daně (započítávají se jen příjmy z OSVČ a zaměstnání).

Grand verze 23.070

 • U firem zaměstnávajících více jak 50% osob se zdravotním postižením se zaměstnancům s invalidním důchodem zvyšuje od listopadu 2013 částka snižující základ zdravotního pojištění ze 5.355 Kč na 5.829 Kč. Změna nastavení proběhne u těchto zaměstnavatelů automaticky při vstupu do mzdy za listopad.
 • Při výpočtu penále z pozdě uhrazené pohledávky bylo v programu změněno zadání sazby penále z denní na roční. Pokud zadáváte sazbu penále i jednotlivým zákazníkům, změňte ji na roční výši v menu Doklady - Číselníky - Partneři.
 • Pokud Grand provozujete na 64 bitových Windows a v posledních dnech došlo ke zpomalení (či spíše k zastavení) běhu programu, může být řešením vrácení se k bodu obnovení z doby před koncem listopadu.

Grand verze 23.060

 • Menu Finance - Saldokonto - Saldokontní účty proti Dokladům poskytuje nástroj pro zjištění rozdílu v těchto dvou evidencích. Po zadání období, případně dalších charakteristik pro zpracování, bude zobrazen seznam účtů s uvedením konečného stavu v části Finance, Doklady a případný rozdíl. V seznamu zobrazíte stiskem klávesy Enter časový vývoj účtu po jednotlivých dnech. V tomto seznamu je k dispozici klávesa Enter pro zobrazení účetních dokladů z tohoto dne, klávesou Ctrl+Enter budou vypsány pohledávky a závazky z části Doklady z tohoto dne.
 • V menu Finance - Definované výkazy byl za spolupráce účetních doplněn  tzv. manažerský přehled obsahující vybrané údaje z rozvahy a výsledovky, dále pak některé finanční ukazatele.
 • Byla doplněna kontrola chybějících souborů při obnově dat z poškozeného archivu.
 • POZOR - v posledních dnech uživatelům programu AVAST tento program maže spouštěcí ikony programu GRAND s tím, že program SETCPU.EXE je škodlivý. AVAST zřejmě jen mylně detekuje jeho škodlivost.
   

Grand verze 23.050

 • Od srpna 2013 je zvýšena minimální mzda na 8.500 Kč. Současně došlo ke zvýšení minimálních tarifů. U invalidů zůstává minimální mzda i zaručená mzda na stávající výši. Z tohoto důvodu bylo nastavení mezd doplněno o minimální mzdu pro invalidy, obdobně číselník mzdových tarifů obsahuje od srpna 2013 dva údaje - pro běžného zaměstnance a pro invalidu. Invalida je z hlediska minimální mzdy rozpoznáván podle důchodu zadaného ve mzdových údajích v personalistice.

  Správné nastavení minimální mzdy a aktualizaci mzdových tarifů program provede automaticky při zadání první srpnové mzdy.
   
 • Do přehledu dokladů DPH (záznamní povinnost) z financí bylo doplněno DIČ.
 • Nastavení bankovních výpisů je doplněno o možnost kontroly zadání účetní skupiny/účtu v položkách bankovního výpisu.
 • V kase je doplněna volba umožňující provádět více denních závěrek.
 • Před obnovou z archivu se z bezpečnostních důvodů automaticky provede i archivace stávajících dat.

Grand verze 23.041

 • Do primárních dokladů a deníku byl doplněn příznak umožňující zpracovat dodatečné přiznání. Příznak nastavíte v běžném vstupu dokladů v údaji data zdanitelného plnění klávesou F3. Při sestavení záznamní povinnosti a dodatečného přiznání DPH můžete zvolit zpracování jen příslušných dokladů.
  Bližší podrobnosti jsou v rozdílové příručce.
 • Program rozšířen o problematiku nespolehlivého plátce DPH. Karta partnera je doplněna o příznak plátce a datum poslední kontroly na webu. Obdobně u bankovních účtů naleznete příznak, zda je účet zveřejněn. Hromadnou kontrolu nespolehlivého plátce DPH a zveřejněných bankovních účtů dodavatelů provedete v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Nespolehlivý plátce+účty. Kontrolu jednotlivého plátce v kartě partnera zajistíte Ctrl+K. Při načtení údajů nového dodavatele z ARESu se nabídnou k převzetí zveřejněné bankovní účty.
  Kontrola DIČ se provádí i při převzetí partnera do přijaté faktury (ne v rychlém vstupu, pokud je datum kontroly na kartě odlišné od aktuálního data v počítači. Tuto činnost můžete vypnout v nastavení partnerů (menu Doklady - Číselníky - Partneři - Nastavení) nebo nastavení DPH (menu Doklady - Evidence DPH - Nastavení, tlačítko Další).
  Bližší podrobnosti naleznete v rozdílové příručce.

  Číst dál: Grand verze 23.041

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8