Grand verze 24.020

 • Zákon 109/2014 Sb. - u firem zaměstnávajících více jak 50% osob se zdravotním postižením se zaměstnancům s invalidním důchodem zvyšuje od července 2014 částka snižující základ zdravotního pojištění z 5.829 Kč na 6.259 Kč. Změna nastavení proběhne u těchto zaměstnavatelů automaticky při vstupu do mzdy za červenec.
 • Do programu byla pro podvojné účetnictví doplněna evidence odpisu pohledávek. Bližší podrobnosti si přečtěte v PDF rozdílové příručce k verzi 24.
 • Tisk upomínky je rošířen o formulář předžalobní upomínky. Sestavu si změňte volbou tiskové sestavy v poslední obrazovce těstně předcházející vlastnímu tisku.
 • Pro instalaci v 64 bitových Windows přibyla v nastavení zálohování (menu Konec - Nastavení programu - Zálohování) volba pro upřesnění načítání disků pro zálohování.
 • Zálohu dat při archivaci jedné firmy lze jednoduše odeslat mailem. Odeslání provedete v obrazovce informující o výsledku archivace.
 • V Tisku ve windows verze 24.020 je možné na faktuře vytisknout QR kód platby v případě, že u firemního účtu máte zadaný IBAN.

Grand verze 24.010

 • Tisk potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP a dani srážkou naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu - Potvr.příjmů DPP a dani srážkou. Program zpracuje mzdy z pracovních poměrů dohod o provedení práce, u nichž byla daň z příjmu provedena srážkou. Pokud měl zaměstnanec uzavřeno několik DPP, jsou údaje sloučeny do jednoho potvrzení.
 • V § 2045 Občanského zákoníku, který omezuje výši srážek na 1/2 mzdy, není upřesněno, zda se jedná o hrubý nebo čistý příjem. V současnosti lze nalézt právní výklady obhajující obě varianty. Protože jde o problém, který může mít závažné právní dopady, je GRAND doplněn o spínač, kterým si můžete zvolit variantu, která se mzdové účetní jeví jako správnější. Spínač naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní, tlačítko Další.
 • V ELDP za rok 2014 se na třetím místě kódu neuvádí písmeno S u statutárních zástupců.
 • Ve fakturách, hotovostních dokladech a podobně můžete používat knihovnu vzorů sloužích k rychlému vytvoření opakujících se dokladů. Bližší podrobnosti si přečtěte v PDF rozdílové příručce k verzi 24.
 • Protože může kontrola DIČ dodavatele (spolehlivosti plátce DPH) zbytečně zdržovat, je nastavení DPH doplněno o volbu, zda se má tato kontrola provádět jen na dotaz. Změnu nastavení provedete v menu Doklady - Evidence DPH - Nastavení, tlačítko Další.
 • Do programu je doplněna možnost zadání proměnlivých akčních cen pro část ceníku bez nutnosti opravovat ostatní, běžně používané ceny. Bližší podrobnosti si přečtěte v PDF rozdílové příručce k verzi 24.
 • V podvojném účetnictví je doplněn export zvolených účtů do jiných firem. Funkci naleznete v menu Finance - Číselníky - Účetní rozvrh, kde v seznamu účtů stisknete klávesu F10 a v menu zvolíte Export účtů do jiných firem.

Grand verze 24.007 a 23.130

 • Oprava - základ solidární daně ve výpočtu daně z příjmu OSVČ (menu DANĚ) se nesnižuje o dary, ztráty min.let a jiné snížení základu.
 • V dodacím listu je možné zadat konečného příjemce.

Grand verze 24.006

 • Oprava - při vytvážení nové mzdy a kontrole vyplnění pořadí u stálých srážek zapsaných v personalistice program nadbytečně upozorňoval na nutnost zadat pořadí i v případě, že byly v personalistice zadány i jiné stálé složky mzdy (např.prémie), kde se pořadí neuvádí.

Grand verze 23.120

 • Oprava - při výpočtu daně z příjmu OSVČ v menu DANĚ se u solidární daně počítá s nezaokrouhleným základem daně (ve starší verzi bylo počítáno se zaokrouhleným základem).

Grand verze 24.005

 • Do ročního dodanění zaměstnance byl doplněn tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech vz. 22 pro rok 2014. Obsahově je až na menší rozdíly v popisech shodný s předchozím rokem.
 • Provozujete-li Grand ve formuláři a kurzor není dostatečně vidět, můžete jej zvětšit spínačem Používat větší kurzor v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí. U síťové verze lze velikost kurzoru nastavit zvlášť pro každého uživatele programu v menu Konec - Nastavení programu - Obsluha.
 • Oprava - při výpočtu daně z příjmu OSVČ v menu DANĚ se u solidární daně počítá s nezaokrouhleným základem daně (ve starší verzi byl základ pro solidární daň počítán z rozdílu zaokrouhleného základu a limitem pro sociální pojištění).

Zajímavé články ze státní správy

Grand verze 23.110

 • Do ročního dodanění zaměstnance byl doplněn tiskopis Výpočtu daně a daňového zvýhodnění za rok 2013. Obsahově je shodný s předchozím rokem.
 • Byl upraven informativní výpočet zdravotního a sociálního pojištění OSVČ v menu Daně pro rok 2013.
 • Ve mzdě zaměstnance se souběhem několika exekucí výživného je částka ke sražení uplatněna poměrně mezi všechny exekuce výživného.

Grand verze 23.100

 • V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojištění je doplněna sestava Ročního vyúčtování důchodového spoření.
 • Byla upravena žádost o vrácení přeplatku na měsíčním daňovém bonusu, aby jí bylo možné exportovat do formátu XML. Zároveň byla doplněna žádost o roční vyúčtování daňového bonusu.
 • Ve formuláři daně z příjmu OSVČ v části DANĚ je doplněn u dalších základů daně příznak pro započítání příjmu do solidární daně (započítávají se jen příjmy z OSVČ a zaměstnání).

Grand verze 23.070

 • U firem zaměstnávajících více jak 50% osob se zdravotním postižením se zaměstnancům s invalidním důchodem zvyšuje od listopadu 2013 částka snižující základ zdravotního pojištění ze 5.355 Kč na 5.829 Kč. Změna nastavení proběhne u těchto zaměstnavatelů automaticky při vstupu do mzdy za listopad.
 • Při výpočtu penále z pozdě uhrazené pohledávky bylo v programu změněno zadání sazby penále z denní na roční. Pokud zadáváte sazbu penále i jednotlivým zákazníkům, změňte ji na roční výši v menu Doklady - Číselníky - Partneři.
 • Pokud Grand provozujete na 64 bitových Windows a v posledních dnech došlo ke zpomalení (či spíše k zastavení) běhu programu, může být řešením vrácení se k bodu obnovení z doby před koncem listopadu.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8