Grand verze 26.030

Doklady v kontrolním hlášení se do XML souboru pro elektronické podání exportují včetně haléřů. Dle poučení jsou přípustné obě možnosti - se zaokrouhlením na koruny nebo včetně haléřů. Varianta s haléři se lépe kontroluje proti přiznání DPH (celkové součty jsou přesnější).

Doklady kontrolního hlášení lze pro všechny oddíly najednou exportovat do excelu. Export provedete v seznamu dokladů libovolného oddílu klávesou F10, menu Exprot dat.

V základní sestavě rekapitulace mezd jsou mzdové složky prémií, jiných dávek a srážek udělány dynamicky podle použitých složek ve mzdách.

V Tisku ve Windows je doplněna podpora pro PDFCreator verze 2.2 (autoři tohoto programu změnili názvy objektů a proto s ním starší verze Tisku ve Windows nedokázala pracovat).

Grand verze 26.020

V seznamu dokladů kontrolního hlášení lze filtrovat klávesou F6 a Ctrl+F6.

Opraveny drobné nedostatky (např. špatné formátování záhlaví v kontrolním hlášení).
 

Grand verze 25.550

Je upraven export rozvahy a výsledovky pro daňové přiznání právnické osoby, aby vyhovoval formátu pro rok 2015.

Při překurzování pohledávek a závazků k 31.12 program ukládá do faktury původní kurz, který se využívá při sestavení přehledů DPH. Je tedy možné znovu sestavit například přiznání DPH za období, v němž byly pohledávky a závazky překurzovány.

Oddíl kontrolního hlášení lze zadat (jednou) číslicí bez nutnosti zápisu úvodního písmene. Při opuštění oddílu si program písmeno doplní sám.

Oprava - v rychlém vstupu u ostatních pohledávek a závazků nešel zadat oddíl kontrolního hlášení (do údaje nešel přesunout kurzor).

Oprava - při tisku kontrolního hlášení bez dokladů sumačních oddílů byl v záhlaví špatně formátovaný text.

Grand verze 25.500 a 25.520

Je aktualizován formulář Výpočtu daně a daňového zvýhodnění na vzor 20.   Tiskopis je zcela shodný se vzorem 19 z roku 2015.

Tiskopis Měsíční a roční žádosti o poukázání chybějící částky na daňových bonusech je upraven na vzor 10. Je doplněna volba, zda částku použít na nedoplatek nebo na zálohu daně. 

Ve výpočtu sociálního a zdravotního pojištění OSVČ jsou připraveny parametry pro pojistné za rok 2015.

Oprava - na některých počítačích připojeních do sítě (LAN) docházelo občas k zatuhnutí Grandu.


verze 25.520

Oprava - v režimu DOSBOX u verze 25.500 nešlo archivovat a obnovovat data z USB a externího disku v případě, že archivní soubory byly uloženy přímo v hlavní složce disku.

Kontrolní hlášení - zobrazení k výzvě zadání/kontroly údajů kontr.hl. zohledňuje z hlediska výpočtu celkové částky plnění v dokladu i případ, že typy sazeb DPH pro odpočet záloh 09 a 25 mají nastavený řádek přiznání rovný nule (standardně je -1).

Informace - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vytisknete stejně jako v předchozích verzích programu v menu Evidence-Mzdová evidence-Roční dodanění. Pouze je nutné v posledním editačním formuláři, kde je uveden například výsledný přeplatek/nedoplatek daně, sepnout volbu (*) Tisk potvrzení o zdanit.příjmech.
Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP daněných srážkovou daní vytisknete v menu Evidence-Mzdová evidence-Tisk-Daň z příjmu-Potvrzení příjmů DPP a dani srážkou.

Ministerstvo financí vydalo přehled nejdůležitějších změn v daních pro rok 2016

Ministerstvo financí vydalo Přehled nejdůležitějších změn  v daních pro rok 2016.
Dokument naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940

Grand verze 25.400 a 25.401

Kontrolní hlášení
Program je připraven pro kontrolní hlášení. Do hlavičky daňových dokladů je doplněno zadání údajů pro kontrolní hlášení. Nastavení evidence DPH v menu DOKLADY je doplněno o nové volby z hlediska přednastavení a ověření údajů kontrolního hlášení. V menu Doklady-Evidence DPH a Finance-Evidence (v podvojném účetnictví) je připraven výstup do XML. Pro bližší informace si přečtěte rozdílovou příručku ve formátu PDF.

Export rozvahy a výsledovky pro daň z příjmu ve formátu XML (podvojné účetnictví)
Je doplněn export rozvahy a výsledovky pro daň z příjmu ve formátu XML a jeho případné načtení do Daňového portálu MF. Export provedete v seznamu výkazů (menu Finance-Výkazy pro FÚ nebo Finance-Definované výkazy) stiskem tlačítka F10 a nabídkou Export do XML daňového přiznání.

V podvojném účetnictví lze v přehledech účetnictví (účet, deník, rozvaha, aj.) zapnout uschování zadaných podmínek.

V nastavení kasy můžete zvolit jméno tiskárny pro přímý tisk pomocí DOSPrintu.

Při opravě čísla změnou číselné řady v dokladech se aktualizují i číselné řady v případě, že se opravuje doklad s posledním číslem řady.
Obdobně se vrátí číslo do číselné řady při mazání posledního dokladu v číselné řadě.

Číst dál: Grand verze 25.400 a 25.401

EPodání 25.300

  • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného od 11.09.2015 do 10.09.2016.
     Pokud certifikát při této příležitosti nenainstalujete, můžete tak učinit dodatečně poklepáním na soubor DIS_CSSZ_2015.cer, který naleznete obvykle ve složce C:\GRAND\EPodani\certificates. Po instalaci certifikátu spusťte EPodání, na nástrojové liště zvolte tlačítko Číselníky, v dalším formuláři záložku Státní úřady. U OSSZ změňte certifikát na aktuální a nastavení uložte.

Kontrolní hlášení

Uživatelům účetnictví Grand byl rozeslán informační mail popisující problematiku kontrolní hlášení DPH a s tím související připravované změny v programu.

Tisk ve windows verze 25.300

Oprava - v přehledu dokladů DPH se skupinováním součtů podle typu dokladů DPH se u jednotlivého dokladu uváděly v základu DPH a částce DPH kumulativní součty částek včetně předchozích dokladů v rámci skupiny. Celkové součty v sestavě byly v pořádku.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8