Grand verze 21.030

  • Do tiskových sestav skladu doplněn přehled karet bez pohybu. Sestavu naleznete v menu Evidence - Sklad - Tisk - Karty bez pohybu.
  • Je doplněna možnost oboustranného tisku. Volba se nastaví v obrazovce těsně předcházející vlastnímu vytištění sestavy - tam, kde se zadává počet kopií, tisková sestava a podobně. Oboustranný tisk funguje pouze při tisku pomocí DOSPrintu. DOSPrint musí být verze 3.5.1 a vyšší.
  • Základ sociálního pojištění jednatelů s.r.o. (u prací konaných mimo pracovní poměr) je možné vyloučit ze základu pro výpočet pojištění odpovědnosti za škodu. Nastavení se provádí v číselníku pracovních poměrů volbou Vyloučit z pojištění odpovědnosti. Spínač je automaticky zapnut u poměru JED a ovlivní výpočet od roku 2011 včetně.
  • Je znovu aktualizovaná příloha k žádosti o nemocenskou dávku na vzor II/2011 (ve formuláři se změnil jen odkaz na paragraf u vyloučených dob).
  • Při zjištění rozhodného období DNP u tisku přílohy k žádosti o nemocenskou dávku program kontroluje počet dnů, jimiž se dělí vyměrovací základ. Pro období prvních dvanácti měsíců předcházejících nemocenské události stačí jeden den (dříve program testoval 30 dnů).
  • V podvojném účetnictví se při účtování na účet 641 z faktur přijatých a hotovosti výdeje nabízí vyřazení majetku ze seznamu dlouhodobého majetku. Případnou změnu účtu provedete v menu Finance - Nastavení, kde stisknete tlačítko Další. V následujícím formuláři jde o údaj Účty vyřazení majetku.
  • V Tisku ve Windows program při tisku přehledu o platbě pojistného ZP umožňuje volitelně zpracovat i mzdy po ukončení pracovního poměru.

Grand verze 21.020

  • Aktualizováno vytvoření XML souboru pro elektronické podání přiznání DPH vzor 17 platného od ledna 2011.

Grand verze 21.010

  • Doplněno Potvrzení o zdanitelných příjmech vz.19 pro rok 2011.
  • Tisk ve Windows - oprava - při tisku přehledu zdravotního pojištění pro ZP Škoda program ohlásil chybu a sestavu nevytvořil.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8