Grand a Tisk ve Windows verze 28.100

Do programu je doplněna část pro dokladovou inventarizaci účtů. Podrobnosti naleznete v rozdílové PDF příručce.

Do složky mzdy pro převod základů zálohové daně při souběhu mezd je doplněn vzorec pro automatický převod částek na hlavní pracovní poměr.

Do předkontací je doplněn vzorec a nastavení pro uvedení souhrnné částky vyúčtovaných záloh v účetním dokladu konečné faktury.

V účetním dokladu je možné u faktur a hotovostních dokladů účtovat tržby a náklady po jednotlivých položkách uvedených na primárním dokladu.

Oprava - při kopii faktury v cizí měně, která byla na konci předchozího roku přeúčtovaná jiným kurzem, se tento kurz přenesl i do nově kopírovaného dokladu.

Grand verze 27.400

Bylo aktualizováno nastavení pro Přehled zdravotního a sociálního pojištění OSVČ (menu Daně-Vyúčtování pojistného) za rok 2017.

Tato aktualizace je poslední k verzi 27.

Grand verze 27.300

Bylo doplněno dvoustránkové prohlášení poplatníka pro rok 2018.

Aktualizován tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o srážkové dani.

V žádosti o nemocenskou dávku se vyloučené doby u omluvených absencí automaticky zaokrouhlují na celé dny dolu.

Upraven export statistiky mezd pro Treximu - některé složky prémií/odměn je možné uvést do PONEPRAV, proplacení dovolené se neuvádí do MP.NAHRADY a do MI.HRMZDY. Počty zaměstnanců jsou na 2 desetinná místa.

U přiznání DPH se ručně zadané hodnoty ukládají do databáze zvlášť ke každému období.

Byly doplněny kódy přenesené DPH platné od 1.7.2017 (1a, 3a, 4a, 6, 7)           

Aktualizován VDOS.

Zálohu dat je možné chránit zašifrováním.

Doplněn uživatelský filtr v přehledu platebních operací.

EPodání 27.300

  • Komunikace s portálem VREP je změněna na protokol TLS 1.2, který lépe zabezpečuje šifrovanou komunikaci. Úprava splňuje požadavek ČSSZ na povinné použití tohoto protokolu od ledna 2018.

EPodání - postupné ukončení provozování protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 v prostředí IKR ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila informaci o ukončení podpory komunikačního protokolu TLS 1.0 a TLS 1.1, který je používán programem EPodání. Jeho aktualizovaná verze připravená pro nový protokol TLS 1.2 bude uživatelům uvolněna ke stažení v druhé polovině září 2017.

Grand verze 27.200

Zákonem číslo 170/2017 Sb. došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 17 004 Kč na 19 404 Kč, na třetí a další z 20 604 Kč na 24 204 Kč. Zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny. Nové hodnoty se poprvé použijí ve mzdách za červenec.

Máte-li několik bankovních účtů u různých bank, u kterých používáte elektronické bankovnictví a import bankovních výpisů do GRANDu, můžete ve firemních údajích (menu Konec - Firemní údaje - Bankovní účty) zadat parametry pro import výpisů zvlášť pro každý bankovní účet.

Do číselníku dlouhodobého majetku byly doplněny odpisové sazby pro nehmotný dlouhodobý majetek v délce odpisu 18, 36, 60, 72 měsíců. Program u tohoto způsobu odpisování nedokáže pracovat s technickým zhodnocením, opravou ceny a také přerušit odpisování.

Číst dál: Grand verze 27.200

EPodání 27.200

  • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného od června 2017.
     Pokud certifikát při této příležitosti nenainstalujete, můžete tak učinit dodatečně poklepáním na soubor DISCSSZ2018.cer, který naleznete obvykle ve složce C:\GRAND\EPodani\certificates. Po instalaci certifikátu spusťte EPodání, na nástrojové liště zvolte tlačítko Číselníky, v dalším formuláři záložku Státní úřady. U OSSZ změňte certifikát na aktuální a nastavení uložte.

Zvýšení daňového zvýhodnění od července 2017 a informace k daňovému balíčku 2017/2018

Zákonem číslo 170/2017 Sb. došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 17 004 Kč na 19 404 Kč, na třetí a další z 20 604 Kč na 24 204 Kč. Zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny. Nové hodnoty se poprvé použijí ve mzdách za červenec.
Aktualizace GRANDu bude připravena do poloviny července.

Finanční správa zároveň vydala Informace k daňovému balíčku 2017/2018 přinášející základní přehled o:

I. Změnách na dani z příjmů právnických osob
II. Změnách zákona o rezervách
III. Změnách na dani z příjmů fyzických osob 2017
IV. Dalších změnách daně z příjmů fyzických osob od roku 2018
V. Nejvýznamnějších změnách na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, Informace k novele zákona o DPH, Informace k novele zákona o správních poplatcích

"Výpočet daně a daňového zvýhodnění" jako příloha mzdového listu

Finanční správa uveřejnila na svém webu výklad týkající se povinné náležitosti mzdového listu - údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění dle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2016/povinna-nalezitost-mzdoveho-listu-7734

Číst dál: "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" jako příloha mzdového listu

Grand verze 27.100 a Grand 26.500

Výkaz výsledovky je v daňovém přiznání u obchodních společností za rok 2016 vždy v PLNÉM rozsahu !!!


Finanční správa vydala dne 16. 3. 2017 upozornění, že v přiznání k dani z příjmů právnických osob došlo ke změně u příloh viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/zmeny-u-priloh-v-priznani-8037

Vyhláška 500/2002 novelizovaná vyhláškou 250/2015 uvádí v § 3a, že výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu sestavuje účetní jednotka, která je obchodní společností (tedy například s.r.o.).

Na daňovém portálu MF je ve formuláři daně z příjmu právnické osoby v oddílu Vybrané údaje z účetnictví nenápadný spínač, umožňující při ručním zadání zápis rozvahy a výsledovky v odlišném rozsahu (například výsledovku v plném rozsahu, rozvahu ve zkráceném).

Číst dál: Grand verze 27.100 a Grand 26.500

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8