Grand verze 27.200

Zákonem číslo 170/2017 Sb. došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 17 004 Kč na 19 404 Kč, na třetí a další z 20 604 Kč na 24 204 Kč. Zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny. Nové hodnoty se poprvé použijí ve mzdách za červenec.

Máte-li několik bankovních účtů u různých bank, u kterých používáte elektronické bankovnictví a import bankovních výpisů do GRANDu, můžete ve firemních údajích (menu Konec - Firemní údaje - Bankovní účty) zadat parametry pro import výpisů zvlášť pro každý bankovní účet.

Do číselníku dlouhodobého majetku byly doplněny odpisové sazby pro nehmotný dlouhodobý majetek v délce odpisu 18, 36, 60, 72 měsíců. Program u tohoto způsobu odpisování nedokáže pracovat s technickým zhodnocením, opravou ceny a také přerušit odpisování.

Číst dál: Grand verze 27.200

EPodání 27.200

  • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného od června 2017.
     Pokud certifikát při této příležitosti nenainstalujete, můžete tak učinit dodatečně poklepáním na soubor DISCSSZ2018.cer, který naleznete obvykle ve složce C:\GRAND\EPodani\certificates. Po instalaci certifikátu spusťte EPodání, na nástrojové liště zvolte tlačítko Číselníky, v dalším formuláři záložku Státní úřady. U OSSZ změňte certifikát na aktuální a nastavení uložte.

Zvýšení daňového zvýhodnění od července 2017 a informace k daňovému balíčku 2017/2018

Zákonem číslo 170/2017 Sb. došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 17 004 Kč na 19 404 Kč, na třetí a další z 20 604 Kč na 24 204 Kč. Zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny. Nové hodnoty se poprvé použijí ve mzdách za červenec.
Aktualizace GRANDu bude připravena do poloviny července.

Finanční správa zároveň vydala Informace k daňovému balíčku 2017/2018 přinášející základní přehled o:

I. Změnách na dani z příjmů právnických osob
II. Změnách zákona o rezervách
III. Změnách na dani z příjmů fyzických osob 2017
IV. Dalších změnách daně z příjmů fyzických osob od roku 2018
V. Nejvýznamnějších změnách na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, Informace k novele zákona o DPH, Informace k novele zákona o správních poplatcích

"Výpočet daně a daňového zvýhodnění" jako příloha mzdového listu

Finanční správa uveřejnila na svém webu výklad týkající se povinné náležitosti mzdového listu - údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění dle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2016/povinna-nalezitost-mzdoveho-listu-7734

Číst dál: "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" jako příloha mzdového listu

Grand verze 27.100 a Grand 26.500

Výkaz výsledovky je v daňovém přiznání u obchodních společností za rok 2016 vždy v PLNÉM rozsahu !!!


Finanční správa vydala dne 16. 3. 2017 upozornění, že v přiznání k dani z příjmů právnických osob došlo ke změně u příloh viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/zmeny-u-priloh-v-priznani-8037

Vyhláška 500/2002 novelizovaná vyhláškou 250/2015 uvádí v § 3a, že výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu sestavuje účetní jednotka, která je obchodní společností (tedy například s.r.o.).

Na daňovém portálu MF je ve formuláři daně z příjmu právnické osoby v oddílu Vybrané údaje z účetnictví nenápadný spínač, umožňující při ručním zadání zápis rozvahy a výsledovky v odlišném rozsahu (například výsledovku v plném rozsahu, rozvahu ve zkráceném).

Číst dál: Grand verze 27.100 a Grand 26.500

Grand verze 27.010


Při výpočtu srážek dohodou s pořadím od 1.3.2017 se neuplatňuje druhý limit 1/2 hrubé mzdy a srážky jsou vypočteny výhradně dle OSŘ (Občanského soudního řádu - výpočet třetin, nezabavitelné a plně zabavitelné částky).

Potřebujete-li vytvořit několik obsahově stejných dokladů, které se pravidelně opakují několika měsících, vytvořte nejprve první doklad. Pak v seznamu dokladů v režimu oprav (např. Doklady-Ostatní závazky-Oprava) stiskněte klávesu F10 a vyberte menu Vytvoření dokladu, storno - Další doklady splátkového kalendáře.

Pokud v daňové evidenci v programu pouze vytváříte prodejní hotovostní doklady pomocí menu Doklady - Hotovost příjem - Nový doklad a nepotřebujete účtovat v peněžním deníku, můžete si účtování vypnout volbou Účtovat při zápisu, kterou naleznete v menu Doklady - Hotovost příjem - Nastavení.

Chcete-li vyhledat, kteří partneři nejsou v programu v jednotlivých evidencích použiti, použijte menu Doklady - Číselníky - Partneři - Oprava. V seznamu stiskněte klávesu F10 a zvolte nabídku Označit nepoužité partnery.

Oprava - při kontrole DIČ pro EET program nepřipouštěl DIČ o 9 číslicích.

Oprava - v podvojném účetnictví nebylo možné snížit pořadové číslo při přečíslání dokladů v účetním deníku.

Grand verze 26.420

Oprava (podvojné účetnictví) - u výkazů pro FÚ a definovaných výkazů nešlo provést import minulého období z jiné účtované firmy.

EET - doplněna validace ručně zadaného času přijetí tržby.

Grand verze 26.410

Oprava (podvojné účetnictví) - po zadání počátečního stavu výkazů pro FÚ a definovaných výkazů docházelo ke ztrátě informace o tom, které položky patří do mikrovýkazu. Program při aktualizaci datových struktur provede příslušné opravy.

Při výpočtu nákladů procentem z příjmů OSVČ lze u daňové evidence v menu Daně - Daň z příjmu - Nastavení zadat jejich zákonný limit.

Grand verze 26.400

Je aktualizován tiskopis prohlášení poplatníka na vzor roku 2017. Sestavu spustíte přímo z personalistiky např. z menu Evidence - Mzdová evidence - Personalistika - Oprava, kde stisknete klávesu F8. Bližší podrobnosti naleznete v PDF příručce. Pro správnou funkce je nutné aktualizovat na verzi 26.400 i Tisk ve Windows.

Do menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu je přidaná nová sestava Potvrzení dětí pro 2.poplatníka pro daňové přiznání.

EET - při zápisu příjmového dokladu ve zvláštním režimu cestovní služby a použitého zboží v případě, že je v položkách dokladu použita jen nulová sazba mimo DPH, program nabízí ruční zadání částek zvláštních režimů pro EET, neboť při použití sazby mimo DPH je nelze automaticky stanovit.

V PDF příručce je vysvětleno, jak si v případě potřeby v podvojném účetnictví přidat další dvě účetní období pro samostatné zaúčtování ročních dokladů a předpisu daně z příjmu.

V menu DANĚ jsou pro OSVČ upraveny parametry pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění za rok 2016.

Do daňových slev OSVČ je doplněn výpočet slevy za EET.

Připomínka - potvrzení příjmů z DPP zaměstnanců (příjmů daněné srážkovou daní) naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Daň z příjmů - Potvrzení  příjmů DPP a dani srážkou.

Byly upraveny tiskové sestavy HP pro úzké pokladní tiskárny - upraveno rozložení, odběratel se tiskne jen je-li zadán, odstraněna informace o zaplacené a vrácené částce, přidaná další sestava pro šířku 80 mm CC.

Grand verze 26.300 - EET

Program je připraven na EET. Podrobnosti naleznete v PDF rozdílové příručce.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8