Grand verze 23.060

  • Menu Finance - Saldokonto - Saldokontní účty proti Dokladům poskytuje nástroj pro zjištění rozdílu v těchto dvou evidencích. Po zadání období, případně dalších charakteristik pro zpracování, bude zobrazen seznam účtů s uvedením konečného stavu v části Finance, Doklady a případný rozdíl. V seznamu zobrazíte stiskem klávesy Enter časový vývoj účtu po jednotlivých dnech. V tomto seznamu je k dispozici klávesa Enter pro zobrazení účetních dokladů z tohoto dne, klávesou Ctrl+Enter budou vypsány pohledávky a závazky z části Doklady z tohoto dne.
  • V menu Finance - Definované výkazy byl za spolupráce účetních doplněn  tzv. manažerský přehled obsahující vybrané údaje z rozvahy a výsledovky, dále pak některé finanční ukazatele.
  • Byla doplněna kontrola chybějících souborů při obnově dat z poškozeného archivu.
  • POZOR - v posledních dnech uživatelům programu AVAST tento program maže spouštěcí ikony programu GRAND s tím, že program SETCPU.EXE je škodlivý. AVAST zřejmě jen mylně detekuje jeho škodlivost.
     

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8