Grand verze 23.050

  • Od srpna 2013 je zvýšena minimální mzda na 8.500 Kč. Současně došlo ke zvýšení minimálních tarifů. U invalidů zůstává minimální mzda i zaručená mzda na stávající výši. Z tohoto důvodu bylo nastavení mezd doplněno o minimální mzdu pro invalidy, obdobně číselník mzdových tarifů obsahuje od srpna 2013 dva údaje - pro běžného zaměstnance a pro invalidu. Invalida je z hlediska minimální mzdy rozpoznáván podle důchodu zadaného ve mzdových údajích v personalistice.

    Správné nastavení minimální mzdy a aktualizaci mzdových tarifů program provede automaticky při zadání první srpnové mzdy.
     
  • Do přehledu dokladů DPH (záznamní povinnost) z financí bylo doplněno DIČ.
  • Nastavení bankovních výpisů je doplněno o možnost kontroly zadání účetní skupiny/účtu v položkách bankovního výpisu.
  • V kase je doplněna volba umožňující provádět více denních závěrek.
  • Před obnovou z archivu se z bezpečnostních důvodů automaticky provede i archivace stávajících dat.

© 2016 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.5