Grand verze 23.041

 • Do primárních dokladů a deníku byl doplněn příznak umožňující zpracovat dodatečné přiznání. Příznak nastavíte v běžném vstupu dokladů v údaji data zdanitelného plnění klávesou F3. Při sestavení záznamní povinnosti a dodatečného přiznání DPH můžete zvolit zpracování jen příslušných dokladů.
  Bližší podrobnosti jsou v rozdílové příručce.
 • Program rozšířen o problematiku nespolehlivého plátce DPH. Karta partnera je doplněna o příznak plátce a datum poslední kontroly na webu. Obdobně u bankovních účtů naleznete příznak, zda je účet zveřejněn. Hromadnou kontrolu nespolehlivého plátce DPH a zveřejněných bankovních účtů dodavatelů provedete v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Nespolehlivý plátce+účty. Kontrolu jednotlivého plátce v kartě partnera zajistíte Ctrl+K. Při načtení údajů nového dodavatele z ARESu se nabídnou k převzetí zveřejněné bankovní účty.
  Kontrola DIČ se provádí i při převzetí partnera do přijaté faktury (ne v rychlém vstupu, pokud je datum kontroly na kartě odlišné od aktuálního data v počítači. Tuto činnost můžete vypnout v nastavení partnerů (menu Doklady - Číselníky - Partneři - Nastavení) nebo nastavení DPH (menu Doklady - Evidence DPH - Nastavení, tlačítko Další).
  Bližší podrobnosti naleznete v rozdílové příručce.
 • V daňové evidenci program automaticky může provést návazné změny v peněžním deníku a úhradách pohledávek a závazků po opravě a mazání hotovostního dokladu, bankovního výpisu a vzájemného zápočtu. Obdobně se provádí změny úhrad při opravě a mazání záznamu v peněžním deníku.
  Automatické opravy fungují u zápisů v PD provedených od verze 23.040. Pro zápisy v PD ze starších verzí bude vypsáno upozornění a navazující změny je zapotřebí provést ručně (jako dříve).
 • Při generování závazku z přiznání DPH je možné zadat bankovní účet FÚ.
 • V číselníku odpisových sazeb majetku zvýšen počet desetinných míst u rovnoměrného odpisu pro možnost odepisování software na 36 měsíců.
 • V peněžním deníku je doplněn přehledový formulář zobrazující nezaúčtované hotovostní doklady, bankovní výpisy a vzájemné zápočty. Přehled je v menu Finance - Peněžní deník - Nezaúčtované doklady.
 • Byla aktualizovaná tisková sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech na vzor 21. Ve formuláři přibyl řádek pro číselné označení měsíců, v nichž byla sražena solidární daň z příjmů a obdobně řádek měsíců s uplatněnou základní slevou na poplatníka.

© 2016 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.5