EPodání 23.011

  • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného do 27.12.2013.
  • Kvůli velmi dlouhým odezvám portálu VREP byl prodloužen timeout http protokolu na 200 vteřin. Pokud při odeslání (obvykle prvního podání) EPodání při komunikaci "zatuhne", je to způsobeno velmi pomalými odezvami portálu. Je zapotřebí vyčkat.
  • Naopak je zkrácena prodleva mezi podáním a odstraněním požadavku z portálu. Pokud by zkrácení někomu způsobovalo potíže, vypněte v Nastavení EPodání odpovídající volbu.
  • Je umožněno používání jednouživatelského databázového stroje Firebird. Variantu je vhodné použít v případě, že je na počítači instalovaný jiný program využívající některou z vyšších verzí SQL serveru Firebird.

© 2016 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.5