Grand verze 23.010

 • Daňová evidence - do programu je doplněna tisková sestava peněžního deníku umožňující tisknout podstatné údaje jen na jeden list. Sestava je nazvaná úzký deník a je umístěna v seznamu tiskových sestav jako poslední. Zároveň byly tiskové sestavy peněžního deníku s desetinným místem upraveny i pro tisk pomocí DOSPrintu a lze je tedy používat bez omezení.
 • Má-li zaměstnanec exekuce, je tisková sestava příloha k žádosti o nemocenskou dávku doplněna o další sestavu obsahující jednotlivé exekuce, jejich celkovou, uhrazenou a zbývající částku. Zároveň se uvádí, jaká část základní nezabavitelné částky připadá na OSSZ. Protože výše uvedené skutečnosti budete znát nejspíše až po vyhotovení mezd za měsíc, v němž nemocenskou dávku OSSZ předáváte, je zapotřebí tisk exekucí provést až po zpracování mezd a teprve poté tuto informaci zaslat na OSSZ. K tomu slouží samostatná nabídka tisku.
 • V personalistice ve stálých srážkách můžete u exekucí zadat částku, která byla sražena jiným plátcem. Údaj využijete v případě, že jste předali OSSZ společně s přílohou žádosti o nemocenskou dávku i seznam exekucí a OSSZ z nemocenské dávky provedla exekuční srážku. Údaj je kumulativní - u násobných srážek provedených OSSZ částku ve srážce mzdy postupně zvyšujte.
 • Ve mzdových údajích v personalistice a v daňových slevách ve mzdě se uvádí počet uplatněných dětí s možností zobrazení kontrolního seznamu dětí.
 • Upraveno vytváření datových souborů měsíčního přehledu ZP dle aktuálního stavu. VZP, MFCR a ostatní ZP mají každá svůj vlastní formát dat.
 • V hromadném oznámení pro ZP program nabídne vynechání přihlášek nových pracovních poměrů, kde se ZP odvádí až po překročení rozhodného příjmu.
 • V tiskových sestavách mezd pro sociální pojištění je doplněn přehled vyloučených dob se zúčtovaným příjmem.
 • Při účtování bankovního výpisu po jednotlivých operacích lze do textu v předkontaci doplnit výraz #TEXTBANKY, který zajistí přenesení textu z položky bankovního výpisu do textu v hlavičce účetního dokladu.
 • Párování v bankovních výpisech je doplněno o hledání v interním číslu dokladu a hledání uvnitř textu (týká se var.sybmolu, čísla dokladu a názvu partnera).
 • Podvojné účetnictví - při zaúčtování v menu Finance - Účtování - Účtování z dokladů můžete sepnutím volby označené automaticky provést hromadné zaúčtování dokladů (bez nutnosti potvrzovat jednotlivý účetní doklad), které si v této obrazovce mezerníkem označíte.
 • V rychlém vstupu dokladů je zmírněna kontrola na shodu sazby DPH v položce dokladu s číselníkem sazeb DPH, aby bylo možné zadávat na jednom dokladu i vyúčtování záloh z minulého roku (např. různé základní sazby).
 • Přímo z obrazovky těsně předcházející tisk můžete klávesou Ctrl+N spustit nastavení DOSPrintu.
 • Oprava - v platebním příkazu se nabízela platba důchodového spoření i v případě, že důchodové spoření bylo nulové.
 • Oprava - Podvojné účetnictví - nešlo zpracovat předkontaci odpisů majetku.
 • Upozornění - používáte-li program EPodání a občas k podání nedojde s tím, že nelze navázat spojení s portálem VREP, ale mailem je podání od OSSZ potvrzeno, zvyšte v EPodání po stisku tlačítka "Nastavení" údaj "timeout serveru" na hodnotu 200 sec, případně si EPodání aktualizujte na verzi 23.10, která změnu nastavení provede automaticky. Problém je způsoben neuvěřitelně dlouhými odezvami serveru VREP.

© 2016 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.5