Grand verze 22.120

  • Hromadná změna bankovních účtů finančních úřadů. Pomocí menu Konec - Nastavení programu - Servisní funkce - Přečíslovat bank.účty FÚ 2013 můžete hromadně změnit bankovní účty z nastavení mezd, partnerů, stálých platebních operací a ostatních závazků (s datem vytvoření po 20.12.2012). Program nejprve zobrazí předčíslí pro zpracování a pro kontrolu i konverzní tabulku účtů. V dalším kroku vyberte účty FÚ pro konverzi, případně proveďte ruční opravu. Nové účty si ve vlastním zájmu překontrolujte!
    Převod je zakončen tiskem protokolu.
  • V souvislosti se zavedením nové organizační struktury FÚ od ledna 2013, především s ohledem na elektronické podání, které počítá s novými číselníky FÚ bez ohledu na daňové období, k němuž se podání provádí, byly upraveny formuláře přiznání DPH vz.17 (za rok 2012), souhrnného hlášení, záznamní povinnosti k přenesené DPH a žádosti o vrácení přeplatku na daňovém bonusu.
    Kdyby k úpravě nedošlo, nebylo by možné tyto přehledy posílat elektronicky bez nutnosti jejich ruční úpravy na daňovém portálu.
    Pro poslední období 2012 tedy program tiskne původní formulář přiznání DPH z loňského roku, pouze je tiskopis doplněn o pracoviště FÚ. Nejde tedy o vzor 18 určený pro rok 2013, kde jsou v popisu jiné paragrafy. Není proto důvod, aby byl upravený formulář odmítán pracovníky FÚ!

© 2016 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.5