EPodání 27.300

  • Komunikace s portálem VREP je změněna na protokol TLS 1.2, který lépe zabezpečuje šifrovanou komunikaci. Úprava splňuje požadavek ČSSZ na povinné použití tohoto protokolu od ledna 2018.

EPodání - postupné ukončení provozování protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 v prostředí IKR ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila informaci o ukončení podpory komunikačního protokolu TLS 1.0 a TLS 1.1, který je používán programem EPodání. Jeho aktualizovaná verze připravená pro nový protokol TLS 1.2 bude uživatelům uvolněna ke stažení v druhé polovině září 2017.

Grand verze 27.200

Zákonem číslo 170/2017 Sb. došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 17 004 Kč na 19 404 Kč, na třetí a další z 20 604 Kč na 24 204 Kč. Zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny. Nové hodnoty se poprvé použijí ve mzdách za červenec.

Máte-li několik bankovních účtů u různých bank, u kterých používáte elektronické bankovnictví a import bankovních výpisů do GRANDu, můžete ve firemních údajích (menu Konec - Firemní údaje - Bankovní účty) zadat parametry pro import výpisů zvlášť pro každý bankovní účet.

Do číselníku dlouhodobého majetku byly doplněny odpisové sazby pro nehmotný dlouhodobý majetek v délce odpisu 18, 36, 60, 72 měsíců. Program u tohoto způsobu odpisování nedokáže pracovat s technickým zhodnocením, opravou ceny a také přerušit odpisování.

Číst dál: Grand verze 27.200

EPodání 27.200

  • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného od června 2017.
     Pokud certifikát při této příležitosti nenainstalujete, můžete tak učinit dodatečně poklepáním na soubor DISCSSZ2018.cer, který naleznete obvykle ve složce C:\GRAND\EPodani\certificates. Po instalaci certifikátu spusťte EPodání, na nástrojové liště zvolte tlačítko Číselníky, v dalším formuláři záložku Státní úřady. U OSSZ změňte certifikát na aktuální a nastavení uložte.

Zvýšení daňového zvýhodnění od července 2017 a informace k daňovému balíčku 2017/2018

Zákonem číslo 170/2017 Sb. došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 17 004 Kč na 19 404 Kč, na třetí a další z 20 604 Kč na 24 204 Kč. Zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny. Nové hodnoty se poprvé použijí ve mzdách za červenec.
Aktualizace GRANDu bude připravena do poloviny července.

Finanční správa zároveň vydala Informace k daňovému balíčku 2017/2018 přinášející základní přehled o:

I. Změnách na dani z příjmů právnických osob
II. Změnách zákona o rezervách
III. Změnách na dani z příjmů fyzických osob 2017
IV. Dalších změnách daně z příjmů fyzických osob od roku 2018
V. Nejvýznamnějších změnách na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, Informace k novele zákona o DPH, Informace k novele zákona o správních poplatcích

"Výpočet daně a daňového zvýhodnění" jako příloha mzdového listu

Finanční správa uveřejnila na svém webu výklad týkající se povinné náležitosti mzdového listu - údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění dle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2016/povinna-nalezitost-mzdoveho-listu-7734

Číst dál: "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" jako příloha mzdového listu

Grand verze 27.100 a Grand 26.500

Výkaz výsledovky je v daňovém přiznání u obchodních společností za rok 2016 vždy v PLNÉM rozsahu !!!


Finanční správa vydala dne 16. 3. 2017 upozornění, že v přiznání k dani z příjmů právnických osob došlo ke změně u příloh viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/zmeny-u-priloh-v-priznani-8037

Vyhláška 500/2002 novelizovaná vyhláškou 250/2015 uvádí v § 3a, že výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu sestavuje účetní jednotka, která je obchodní společností (tedy například s.r.o.).

Na daňovém portálu MF je ve formuláři daně z příjmu právnické osoby v oddílu Vybrané údaje z účetnictví nenápadný spínač, umožňující při ručním zadání zápis rozvahy a výsledovky v odlišném rozsahu (například výsledovku v plném rozsahu, rozvahu ve zkráceném).

Číst dál: Grand verze 27.100 a Grand 26.500

Grand verze 27.010


Při výpočtu srážek dohodou s pořadím od 1.3.2017 se neuplatňuje druhý limit 1/2 hrubé mzdy a srážky jsou vypočteny výhradně dle OSŘ (Občanského soudního řádu - výpočet třetin, nezabavitelné a plně zabavitelné částky).

Potřebujete-li vytvořit několik obsahově stejných dokladů, které se pravidelně opakují několika měsících, vytvořte nejprve první doklad. Pak v seznamu dokladů v režimu oprav (např. Doklady-Ostatní závazky-Oprava) stiskněte klávesu F10 a vyberte menu Vytvoření dokladu, storno - Další doklady splátkového kalendáře.

Pokud v daňové evidenci v programu pouze vytváříte prodejní hotovostní doklady pomocí menu Doklady - Hotovost příjem - Nový doklad a nepotřebujete účtovat v peněžním deníku, můžete si účtování vypnout volbou Účtovat při zápisu, kterou naleznete v menu Doklady - Hotovost příjem - Nastavení.

Chcete-li vyhledat, kteří partneři nejsou v programu v jednotlivých evidencích použiti, použijte menu Doklady - Číselníky - Partneři - Oprava. V seznamu stiskněte klávesu F10 a zvolte nabídku Označit nepoužité partnery.

Oprava - při kontrole DIČ pro EET program nepřipouštěl DIČ o 9 číslicích.

Oprava - v podvojném účetnictví nebylo možné snížit pořadové číslo při přečíslání dokladů v účetním deníku.

Grand verze 27 rozeslán

Ke dnešku byly vyřízeny všechny objednávky aktualizace programu Grand 27 pro rok 2017.
Pokud jste objednali elektronické dodání a nepřišel vám mail s instalačními údaji, podívejte se do spamu, případně se ozvěte.

Grand verze 26.420

Oprava (podvojné účetnictví) - u výkazů pro FÚ a definovaných výkazů nešlo provést import minulého období z jiné účtované firmy.

EET - doplněna validace ručně zadaného času přijetí tržby.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8