Ministerstvo financí vydalo přehled nejdůležitějších změn v daních pro rok 2016

Ministerstvo financí vydalo Přehled nejdůležitějších změn  v daních pro rok 2016.
Dokument naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940

Grand verze 25.400 a 25.401

Kontrolní hlášení
Program je připraven pro kontrolní hlášení. Do hlavičky daňových dokladů je doplněno zadání údajů pro kontrolní hlášení. Nastavení evidence DPH v menu DOKLADY je doplněno o nové volby z hlediska přednastavení a ověření údajů kontrolního hlášení. V menu Doklady-Evidence DPH a Finance-Evidence (v podvojném účetnictví) je připraven výstup do XML. Pro bližší informace si přečtěte rozdílovou příručku ve formátu PDF.

Export rozvahy a výsledovky pro daň z příjmu ve formátu XML (podvojné účetnictví)
Je doplněn export rozvahy a výsledovky pro daň z příjmu ve formátu XML a jeho případné načtení do Daňového portálu MF. Export provedete v seznamu výkazů (menu Finance-Výkazy pro FÚ nebo Finance-Definované výkazy) stiskem tlačítka F10 a nabídkou Export do XML daňového přiznání.

V podvojném účetnictví lze v přehledech účetnictví (účet, deník, rozvaha, aj.) zapnout uschování zadaných podmínek.

V nastavení kasy můžete zvolit jméno tiskárny pro přímý tisk pomocí DOSPrintu.

Při opravě čísla změnou číselné řady v dokladech se aktualizují i číselné řady v případě, že se opravuje doklad s posledním číslem řady.
Obdobně se vrátí číslo do číselné řady při mazání posledního dokladu v číselné řadě.

Číst dál: Grand verze 25.400 a 25.401

EPodání 25.300

  • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného od 11.09.2015 do 10.09.2016.
     Pokud certifikát při této příležitosti nenainstalujete, můžete tak učinit dodatečně poklepáním na soubor DIS_CSSZ_2015.cer, který naleznete obvykle ve složce C:\GRAND\EPodani\certificates. Po instalaci certifikátu spusťte EPodání, na nástrojové liště zvolte tlačítko Číselníky, v dalším formuláři záložku Státní úřady. U OSSZ změňte certifikát na aktuální a nastavení uložte.

Kontrolní hlášení

Uživatelům účetnictví Grand byl rozeslán informační mail popisující problematiku kontrolní hlášení DPH a s tím související připravované změny v programu.

Tisk ve windows verze 25.300

Oprava - v přehledu dokladů DPH se skupinováním součtů podle typu dokladů DPH se u jednotlivého dokladu uváděly v základu DPH a částce DPH kumulativní součty částek včetně předchozích dokladů v rámci skupiny. Celkové součty v sestavě byly v pořádku.

Grand verze 25.300

Nemocenské dávky - prodloužení čísla rozhodnutí na 18 znaků
Počet znaků čísla rozhodnutí nemocenské dávky je běžně 7 nebo 8 znaků u papírové formy, 10 nebo 18 u elektronické. Protože se občas můžete setkat i dlouhým, osmnácti znakovým číslem, byl na tuto délku upraven i formulář v GRANDu. Číslo zadávejte bez případných mezer.

Hromadné zpracování stálých plateb v platebním příkazu
Při zadání několika stálých plateb do platebního příkazu je možné je v menu mezerníkem označit a zpracovat hromadně.

Import bankovních výpisů formátu CSV pro ČSOB internetbanking
Do bankovních výpisů je doplněn import ve formátu ČSOB internetbanking - CSV.

Aktualizace formátu bankovního výpisu Poštovní spořitelny
Poštovní spořitelna změnila formát bankovního výpisu. Program byl na nový formát upraven.

Číst dál: Grand verze 25.300

Grand verze 25.202

  • Mění se obsah XML souboru elektronického podání Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku. XML je doplněno o informaci, zda má zaměstnanec exekuce a zda je v insolvenci. Oba údaje se v programu zadávaly již dříve, nově se pouze předávají i v XML souboru.
  • Pokud pro elektronické podání používáte program Epodání, je nutné aktualizovat i tento program na verzi 25.200.
  • Při zadávání hotovostního dokladu se zobrazuje zůstatek pokladny. Pokud není zústatek pokladny správný, překontrolujte si počáteční stav pokladny v menu Konec - Firemní údaje - Pokladny.
  • Při tisku seznamu dokladů DPH (záznamní povinnosti) je uveden zvlášť součet za první a druhou sníženou sazbu DPH. U jednotlivého dokladu jsou pro nedostatek místa obě sazby uvedeny ve stejném sloupci. Pokud byste potřebovali vytisknout doklady jen za jednu sníženou sazbu, použijte například volbu Doklady - Evidence DPH - Přehled položek.
  • Jsou doplněny nové kódy pro přenesenou DPH platné od 01.04.2015. Režim přenesené DPH je u tohoto zboží podmíněn překročením 100.000 v základu daně na jednom plnění (dokladu). Seznam zboží je uveden v PDF rozdílové příručce.

    Číst dál: Grand verze 25.202

Dopis zákazníkům březen 2015

Přiznání daně z příjmu právnické osoby – rozvaha, výsledovka

Finanční správa ve svém vyjádření  z 13. března 2015 upozorňuje, že u poplatníků, kteří mají povinnost podávat elektronické podání, je nutné u daně z příjmu právnické osoby vyplnit rozvahu a výsledovku přímo v přiznání. Rozvaha a výsledovka vložená jako příloha ve formátu PDF nebude akceptovaná a podavatel bude vyzván k odstranění vad podání podle § 74 DŘ.

Lze exportovat rozvahu a výsledovku z Grandu v požadovaném formátu XML?

V současné verzi bohužel ne, prozatím je jediným řešením, jak požadavek MF splnit, ruční vyplnění rozvahy a výsledovky v daňovém přiznání.

Chybějící podpora XML formátu v Grandu je daná jednak tím, že jsem se o této změně dozvěděl až ke konci února. Druhým důvodem je, že ani formulář na Daňovém portálu neumožňuje samostatný import rozvahy a výsledovky. Kdyby Grand vytvářel XML soubor celého daňového přiznání obsahující pouze rozvahu a výsledovku, nebude toto řešení vyhovovat uživatelům, kteří pro výpočet a sestavení daně z příjmu právnické osoby používají specializované programy (např. Form studio).

Číst dál: Dopis zákazníkům březen 2015

Grand verze 25.120

Při tisku přehledu ZP a hromadného hlášení ZP z DOSu (v Tisku ve Windows k problému nedošlo) ve verzi 25.110 bylo  při ukládání údajů o firmě zkráceno PSČ organizace o jeden, případně dva znaky. Toto PSČ se používá i pro výstupy pro OSSZ. Aktualizace provede kontrolu délky PSČ. Pokud došlo k jeho zkrácení a zároveň zkrácené PSČ odpovídá PSČ z firemních údajů, bude PSČ pro sestavy ZP a OSSZ automaticky opraveno. Jinak bude programem oznámeno varování o nutnosti ruční opravy.

© 2016 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.5