Grand verze 25.550

Je upraven export rozvahy a výsledovky pro daňové přiznání právnické osoby, aby vyhovoval formátu pro rok 2015.

Při překurzování pohledávek a závazků k 31.12 program ukládá do faktury původní kurz, který se využívá při sestavení přehledů DPH. Je tedy možné znovu sestavit například přiznání DPH za období, v němž byly pohledávky a závazky překurzovány.

Oddíl kontrolního hlášení lze zadat (jednou) číslicí bez nutnosti zápisu úvodního písmene. Při opuštění oddílu si program písmeno doplní sám.

Oprava - v rychlém vstupu u ostatních pohledávek a závazků nešel zadat oddíl kontrolního hlášení (do údaje nešel přesunout kurzor).

Oprava - při tisku kontrolního hlášení bez dokladů sumačních oddílů byl v záhlaví špatně formátovaný text.

Grand verze 25.500 a 25.520

Je aktualizován formulář Výpočtu daně a daňového zvýhodnění na vzor 20.   Tiskopis je zcela shodný se vzorem 19 z roku 2015.

Tiskopis Měsíční a roční žádosti o poukázání chybějící částky na daňových bonusech je upraven na vzor 10. Je doplněna volba, zda částku použít na nedoplatek nebo na zálohu daně. 

Ve výpočtu sociálního a zdravotního pojištění OSVČ jsou připraveny parametry pro pojistné za rok 2015.

Oprava - na některých počítačích připojeních do sítě (LAN) docházelo občas k zatuhnutí Grandu.


verze 25.520

Oprava - v režimu DOSBOX u verze 25.500 nešlo archivovat a obnovovat data z USB a externího disku v případě, že archivní soubory byly uloženy přímo v hlavní složce disku.

Kontrolní hlášení - zobrazení k výzvě zadání/kontroly údajů kontr.hl. zohledňuje z hlediska výpočtu celkové částky plnění v dokladu i případ, že typy sazeb DPH pro odpočet záloh 09 a 25 mají nastavený řádek přiznání rovný nule (standardně je -1).

Informace - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vytisknete stejně jako v předchozích verzích programu v menu Evidence-Mzdová evidence-Roční dodanění. Pouze je nutné v posledním editačním formuláři, kde je uveden například výsledný přeplatek/nedoplatek daně, sepnout volbu (*) Tisk potvrzení o zdanit.příjmech.
Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP daněných srážkovou daní vytisknete v menu Evidence-Mzdová evidence-Tisk-Daň z příjmu-Potvrzení příjmů DPP a dani srážkou.

Ministerstvo financí vydalo přehled nejdůležitějších změn v daních pro rok 2016

Ministerstvo financí vydalo Přehled nejdůležitějších změn  v daních pro rok 2016.
Dokument naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940

Grand verze 25.400 a 25.401

Kontrolní hlášení
Program je připraven pro kontrolní hlášení. Do hlavičky daňových dokladů je doplněno zadání údajů pro kontrolní hlášení. Nastavení evidence DPH v menu DOKLADY je doplněno o nové volby z hlediska přednastavení a ověření údajů kontrolního hlášení. V menu Doklady-Evidence DPH a Finance-Evidence (v podvojném účetnictví) je připraven výstup do XML. Pro bližší informace si přečtěte rozdílovou příručku ve formátu PDF.

Export rozvahy a výsledovky pro daň z příjmu ve formátu XML (podvojné účetnictví)
Je doplněn export rozvahy a výsledovky pro daň z příjmu ve formátu XML a jeho případné načtení do Daňového portálu MF. Export provedete v seznamu výkazů (menu Finance-Výkazy pro FÚ nebo Finance-Definované výkazy) stiskem tlačítka F10 a nabídkou Export do XML daňového přiznání.

V podvojném účetnictví lze v přehledech účetnictví (účet, deník, rozvaha, aj.) zapnout uschování zadaných podmínek.

V nastavení kasy můžete zvolit jméno tiskárny pro přímý tisk pomocí DOSPrintu.

Při opravě čísla změnou číselné řady v dokladech se aktualizují i číselné řady v případě, že se opravuje doklad s posledním číslem řady.
Obdobně se vrátí číslo do číselné řady při mazání posledního dokladu v číselné řadě.

Číst dál: Grand verze 25.400 a 25.401

EPodání 25.300

  • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného od 11.09.2015 do 10.09.2016.
     Pokud certifikát při této příležitosti nenainstalujete, můžete tak učinit dodatečně poklepáním na soubor DIS_CSSZ_2015.cer, který naleznete obvykle ve složce C:\GRAND\EPodani\certificates. Po instalaci certifikátu spusťte EPodání, na nástrojové liště zvolte tlačítko Číselníky, v dalším formuláři záložku Státní úřady. U OSSZ změňte certifikát na aktuální a nastavení uložte.

Kontrolní hlášení

Uživatelům účetnictví Grand byl rozeslán informační mail popisující problematiku kontrolní hlášení DPH a s tím související připravované změny v programu.

Tisk ve windows verze 25.300

Oprava - v přehledu dokladů DPH se skupinováním součtů podle typu dokladů DPH se u jednotlivého dokladu uváděly v základu DPH a částce DPH kumulativní součty částek včetně předchozích dokladů v rámci skupiny. Celkové součty v sestavě byly v pořádku.

Grand verze 25.300

Nemocenské dávky - prodloužení čísla rozhodnutí na 18 znaků
Počet znaků čísla rozhodnutí nemocenské dávky je běžně 7 nebo 8 znaků u papírové formy, 10 nebo 18 u elektronické. Protože se občas můžete setkat i dlouhým, osmnácti znakovým číslem, byl na tuto délku upraven i formulář v GRANDu. Číslo zadávejte bez případných mezer.

Hromadné zpracování stálých plateb v platebním příkazu
Při zadání několika stálých plateb do platebního příkazu je možné je v menu mezerníkem označit a zpracovat hromadně.

Import bankovních výpisů formátu CSV pro ČSOB internetbanking
Do bankovních výpisů je doplněn import ve formátu ČSOB internetbanking - CSV.

Aktualizace formátu bankovního výpisu Poštovní spořitelny
Poštovní spořitelna změnila formát bankovního výpisu. Program byl na nový formát upraven.

Číst dál: Grand verze 25.300

Grand verze 25.202

  • Mění se obsah XML souboru elektronického podání Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku. XML je doplněno o informaci, zda má zaměstnanec exekuce a zda je v insolvenci. Oba údaje se v programu zadávaly již dříve, nově se pouze předávají i v XML souboru.
  • Pokud pro elektronické podání používáte program Epodání, je nutné aktualizovat i tento program na verzi 25.200.
  • Při zadávání hotovostního dokladu se zobrazuje zůstatek pokladny. Pokud není zústatek pokladny správný, překontrolujte si počáteční stav pokladny v menu Konec - Firemní údaje - Pokladny.
  • Při tisku seznamu dokladů DPH (záznamní povinnosti) je uveden zvlášť součet za první a druhou sníženou sazbu DPH. U jednotlivého dokladu jsou pro nedostatek místa obě sazby uvedeny ve stejném sloupci. Pokud byste potřebovali vytisknout doklady jen za jednu sníženou sazbu, použijte například volbu Doklady - Evidence DPH - Přehled položek.
  • Jsou doplněny nové kódy pro přenesenou DPH platné od 01.04.2015. Režim přenesené DPH je u tohoto zboží podmíněn překročením 100.000 v základu daně na jednom plnění (dokladu). Seznam zboží je uveden v PDF rozdílové příručce.

    Číst dál: Grand verze 25.202

© 2016 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.5